Orientační nabídka


 

Jiří Šulc: Pomáhat si navzájem je nejdůležitější

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Jiří Šulc: Pomáhat si navzájem je nejdůležitější
První regionální konference Víme o sobě? navázala na dvě národní rokování s tématem pomoci při mimořádných situacích. Účastníci zaplnili velký konferenční sál Krajského úřadu Ústeckého kraje.
 

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA ze dne   5. 9. 2008

Jiří Šulc: Pomáhat si navzájem je nejdůležitější

Hasičský záchranný  sbor Ústeckého kraje a humanitární organizace ADRA pod záštitou  Jiřího Šulce, hejtmana Ústeckého kraje, uspořádaly ve velkém sále krajského úřadu ve čtvrtek 4. září  I. regionální konferenci  s názvem Víme o sobě? s podtitulem  Mimořádná událost – pomáháme sami  a dokážeme to i spolu?  Aktéry byli zástupci  různých humanitárních organizací a složek Integrovaného záchranného sboru. Konference navázala na tradici krajských konferencí, pořádaných Hasičským záchranným sborem ČR a  humanitárními organizacemi. Významné na těchto akcích je podle pořadatelů podpora pomáhajícího prostředí, v němž se aktivují místní zdroje pomoci, šité na míru jedince a jeho společenství. Smyslem konference je setkání s lidmi a organizacemi, které se zapojují do pomoci při a po mimořádných událostech. Organizátoři jsou přesvědčeni, že pomoc může být poskytována ve vzájemné spolupráci, kvalitně a účinně.

   Mezi hosty byl  také Jiří Šulc, který účastníky jednání pozdravil. Řekl mimo jiné: „Vaše dnešní konference, nad kterou jsem rád převzal záštitu, je dokladem toho, že o sobě víme a známe také, co kdo dokáže ve prospěch našeho kraje. Tím nejdůležitějším je samozřejmě pomáhat si navzájem, vědět, že se na sebe můžeme spolehnout.  Nejen v práci, ale také při mimořádných událostech. Přicházejí neočekávaně.“  V této souvislosti hejtman vzpomenul  ničivé povodně v roce 2002 a pak také 2006, které prověřily nejen povolané z Integrovaného záchranného systému, ale  i mnoho humanitárních organizací a jednotlivce  dobrovolníky. „Znovu bych chtěl všem za pomoc  poděkovat, byl to čas  opravdového nevšedního hrdinství, k němuž jste nejeden z vás přispěl.“

   V našem regionu už dlouhou řadu let funguje Integrovaný záchranný systém, do něhož je aktivně zapojena celá řada organizací, spolků a obecně prospěšných společností. „Při záchraně životů a majetku občanů jsou neziskové organizace, včetně dobrovolnického centra, připraveny zapojit se.  Přesvědčili jsme se právě při povodních, že bez pomoci druhých  se jedinec neobejde. Dnes už také dobře víme, že každá pomoc při mimořádných událostech musí být součástí  určitého systému. Pomoc musí být rozložena mezi více lidí a subjektů,“ řekl představitel Ústeckého kraje. Zdůraznil, že jedině tak se budeme správně orientovat v nenadálých situacích, budeme vědět  na koho se obrátit, kam zavolat, koho požádat o spolupráci. „Abychom se uměli respektovat a najít, musí mít každý v tom systému  své místo. První regionální konference je příležitostí, při níž si jistě  vyměníte zkušenosti, poradíte jak je využít  a v neposlední řadě  přispěje k vzájemnému poznání a tím k účinnější a koordinovanější pomoci při událostech samotných,“ řekl v závěru své zdravice hejtman.   

 

 

připravila: Naďa Kocábková, kancelář hejtmana Ústeckého kraje

oddělení tiskových informací

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 741,  737415959

kocabkova.n@kr-ustecky.cz

 

Jiří Šulc: Pomáhat si navzájem je nejdůležitější

Jiří Šulc: Pomáhat si navzájem je nejdůležitější

Jiří Šulc: Pomáhat si navzájem je nejdůležitější

Jiří Šulc: Pomáhat si navzájem je nejdůležitější

 
Zodpovídá: Mgr. Zbyněk Šebesta
Vytvořeno / změněno: 5.9.2008 / 5.9.2008 | Zveřejnit od-do: 5.9.2008-4.10.2008
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies