Orientační nabídka


 

Katalog sociálních služeb

Katalog sociálních služeb
 
 
 

  


Projekt „Katalog sociálních služeb, zkvalitnění jejich nabídky a vzdělávání jejich poskytovatelů“ (Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00048) byl realizován v rámci podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Ústeckým krajem ve výši téměř dvaceti  milionů korun, v termínu od 1. dubna 2011 do 31. března 2013. https://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/


Tento projekt se opírá o opatření uvedené ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2008 - 2011, ze kterého vyplynuly významné nevyužité příležitosti v oblasti využití ICT nástrojů pro vytvoření technického zázemí pro koordinaci, monitoring a podporu realizace sociálních služeb. Vytvoření krajského katalogu sociálních služeb má za cíl zvýšit dostupnost informací o sociálních službách v Ústeckém kraji prostřednictvím vytvoření komplexního ICT nástroje poskytujícího svým uživatelům širokou informační podporu. Informační podpora v kontextu katalogu znamená zjednodušení a centralizaci informací o sociálních službách a poskytovatelích ve formě, která je běžnému občanovi srozumitelná a je vztažena k jeho regionu a potřebám.


Hlavním výstupem je elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb v Ústeckém kraji s aktuální nabídkou sociálních služeb dle různých kritérií (typ zařízení a jeho sociální služby; cílové skupiny; veškeré kontakty; kapacita; fotografie; mapa; odkazy na webové portály dalších významných organizací a institucí, jejichž činnost je s problematikou sociálních služeb úzce spjata apod.). Systém zároveň umožní sběr a následné vyhodnocování finančních i nefinančních dat pro účely dalšího zvyšování efektivity poskytovaných služeb (tzv. benchmarking). Tato data budou využívána pro další vyhodnocování efektivity poskytovaných služeb a k zajištění informací pro efektivní směřování finančních prostředků do jednotlivých oblastí sociální pomoci. Elektronický Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji umožňuje do svého vyhledávače zadat slangové výrazy např. důchodce, závislí, apod.


Poskytovatelé sociálních služeb získali možnost být do tohoto systému zařazeni. Jejich povinností je pravidelná aktualizace informací o zajišťovaných službách a poskytování informací zadavateli pro účely plánování a koordinace realizace sociálních služeb v Ústeckém kraji. Katalog slouží k plánování pro obce, využívanou sociálních služeb apod.


Projekt se dále zaměřil na realizaci akreditovaných vzdělávacích kurzů pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky. V rámci projektu bylo bezplatně v  kurzech dalšího vzdělávání proškoleno 2 876 zaměstnanců   poskytovatelů sociálních služeb.


Katalogy sociálních služeb v Ústeckém kraji byly vydány i ve dvou tištěných verzích:

1. souhrnné katalogy, 

2. dílčí katalogy.V případě zájmu a potřeb lze tištěné katalogy osobně získat na Krajském úřadu Ústeckého kraje na odboru sociálních věcí: kontaktní osoba

Mgr. Šárka Faistová, faistova.s@kr-ustecky.cz, tel.: 475 657 373


         
 

Odkazy


 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Sociální péče - 2014 > Katalog sociálních služeb

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém