Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Kdy bude projednán Územní plán Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Odpověď pro Pavla Barocha, Hospodářské noviny (baroch@economia.cz
 

 
 

Odpověď pro Pavla Barocha, Hospodářské noviny (baroch@economia.cz) ze dne 25.11.2005

 

Dotaz (v původním znění):

Nedávno byl na vašich internetových stránkách zveřejněn návrh územního plánu, rád bych se zeptal, jaký teď bude osud tohoto návrhu, tedy, kdy o něm zastupitelé budou jednat. Přiznám se, že mi jde především o tu část plánu, v níž se hovoří o ekologických limitech těžby hnědého uhlí a o osud obcí Horní Jiřetín a Černice.

Odpověď:

Předně musím upřesnit, že zveřejněný dokument není „návrhem územního plánu“, jehož řešení bude schvalovat Zastupitelstvo Ústeckého kraje, jedná se o koncept celokrajského dokumentu. Uplatnění připomínek, námitek a stanovisek  k zveřejněnému konceptu Územního plánu velkého územního celku Ústeckého kraje (UP VÚC) je možné, jak vyplývá z veřejné vyhlášky, do 9. února 2006. Teprve po tomto termínu Krajský úřad Ústeckého kraje zpracuje „Návrh souborného stanoviska“, který bude obsahovat pokyny pro dokončení návrhu ÚP VÚC.

Návrh souborného stanoviska je krajský úřad povinen dohodnout s dotčenými orgány státní správy. Teprve dohodnutý návrh souborného stanoviska budou schvalovat krajští zastupitelé. Návrh souborného stanoviska je souborem závazných pokynů pro zpracovatele UP VÚC, které vzešly ze  stanovisek  dotčených orgánů státní správy, popř. námitek obcí a vlastníků nemovitostí dotčených veřejně prospěšnými stavbami a z oprávněných připomínek občanů a organizací.

Projednání Návrhu souborného stanoviska v krajském zastupitelstvu se nepředpokládá v průběhu roku 2006, jeho zpracování a následné dohodnutí s dotčenými orgány státní správy, které uplatnily svá stanoviska ve stanovené lhůtě bude vzhledem k několika problémových oblastem v   řešeném území (těžba hnědého uhlí, zplavnění řeky Labe, zásobování šluknovského výběžku el. energií atp.) nejednoduché.

 

připravil: František Janačík, kancelář hejtmana Ústeckého kraje

oddělení informací a vnějších vztahů

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 788

janacik.f@kr-ustecky.cz

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 29.11.2005 / 29.11.2005 | Zveřejnit od-do: 29.11.2005-29.12.2005

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém