Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Klášterní betlém v Rumburku oslaví 90 let

 
001
V sobotu 26. listopadu od 9 do 16 hodin si budou moci zájemci poprvé prohlédnout klášterní betlém v kostele sv. Vavřince v Rumburku. Návštěvníci se mohou těšit na opravené figurky. Betlém, který v roce 2012 oslaví 90 let od svého pořízení, v průběhu listopadu instaloval betlemář Jaroslav Pšenička a řezbář Jaroslav Blažek z Rumburku. Betlém bude možné shlédnout do 2. února 2012.
Tisková zpráva z 24. listopadu 2011
 

 
 

Přístupný bude během otevírací doby rumburské Lorety od úterý do soboty mezi 9. až 16. hodinou. Vstupné je 30 a 15 Kč. Prohlídky klášterního betléma pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.

 

Betlémové figurky z rumburského klášterního betléma v letošním roce zdarma opravil Jiří Votruba z Roztok u Prahy. Známý český betlemář, který každoročně pořádá výstavu betlémů v kostele Panny Marie Sněžné v Praze, během letošního roku strávil desítky hodin vyřezáváním a doplňováním chybějících částí figurek.

 

„Klášterní betlém se staví v kapli sv. Antonína Paduánského v kostele sv. Vavřince v Rumburku. Je to již třetí klášterní betlém v pořadí. Pořízen byl roku 1922, poprvé byl slavnostně postaven o rok později. Betlém obsahuje na sto figurek, najdeme mezi nimi např. Svatou rodinu, římské vojáky, pastýře, ovce či palmy. Zabírá plochu 20 m². Náklady na vyřezání betléma ve výši 8 578 korun byly uhrazeny ze sbírky mezi věřícími,“ vysvětlil páter Jozef Kujan SDB, ředitel salesiánské komunity, která spravuje Římskokatolické farnosti v Rumburku, Jiříkově a okolí. Na výrobě figurek se podílela řada místních řezbářů. Vyřezal je Anton Müller z Rumburku, Josef Thiele ze Studánky a Rudolf Weber ze Zátiší, zdobil Anton Diessner z Jiříkova. Eduard Kindermann z Jiříkova vyřezával město, stáj a zříceniny. Malované pozadí betléma je starší než betlémové figurky. Roku 1897 ho po svém návratu z Palestiny namaloval Josef Neumann st. z Horního Jindřichova.

 

Zajímavostí betléma je i stáří a původ dřeva, které představuje skály v betlémské krajině. Pochází z pařezů někdejší klášterní zahrady založené v 17. století (nyní Park Rumburské vzpoury), aby byla zdůrazněna sounáležitost betléma s klášterem. Dřevěné skály přežily i násilné zrušení kapucínského kláštera v roce 1950. Klášterní betlém se v Rumburku staví vždy jednou za dva roky, v roce s lichým letopočtem.

 

Připravila: Klára Mágrová, Loreta Rumburk

www.rumburk.farnost.cz

 

Loreta v Rumburku:

Loreta v Rumburku patří svou štukovou a sochařskou výzdobou mezi nejhodnotnější loretánské kaple v České republice. Architektonicky cenná vnější schrána loretánské kaple Panny Marie je barokní kopií italského renesančního originálu. Předmětem úcty poutníků je Svatá chýše, dům Panny Marie v Nazaretu, v němž došlo ke Zvěstování o narození Spasitele, byl vychován Ježíš a žila Svatá rodina. Svatou chýši v Rumburku nechal podle projektu významného architekta Johanna Lucase Hildebrandta z Vídně postavit majitel panství kníže Anton Florian z Liechtensteina. K vysvěcení loretánské kaple došlo 15. 9. 1707. Spolu s ambitem s bohatou nástropní výmalbou ze života Panny Marie a Ježíše Krista, objektem Svatých schodů (Scala sancta) a kostelem sv. Vavřince byla součástí areálu kapucínského kláštera (dnes městská knihovna).

Rumburská Loreta s milostnou sochou Černé madony loretánské (1694) byla významným mariánským poutním místem pro oblast severních Čech a Lužice. Od roku 1950, po zrušení rumburského kapucínského kláštera, se zde nadále konaly mše svaté, Loreta byla pro běžné návštěvníky přístupná jen příležitostně a trpěla dlouhodobou neúdržbou. Roku 1964 byla prohlášena za nemovitou kulturní památku. Od roku 2007 jsou památkově chráněny rovněž čtyři oltáře v ambitu. Loretánský areál je od roku 1995 vyhledávaným cílem návštěvníků z České republiky a zahraničí. Od roku 1996 je obnovován, od roku 1999 z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury.

Památkově chráněný objekt je přístupný celoročně od úterý do soboty, v dubnu až říjnu mezi 10.00 až 17.00 hod., od listopadu do března mezi 9.00 až 16.00 hod. Po celý rok se v přilehlém ambitu a kostele sv. Vavřince konají příležitostné mše svaté, výstavy, koncerty a doprovodné kulturní akce. K dispozici jsou tři stálé expozice „Historie Lorety v Rumburku (1707-2007)“, „Loretánské podzemí v Rumburku“ a „Kapucínský konvent v Rumburku (1683-1950)“. Areál, kterým ročně projde více než 7 000 návštěvníků, spravuje Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.

 

01

                         Detail klášterního betléma v kostele sv. Vavřince v Rumburku z roku 1922 (foto Jiří Stejskal)

 
Zodpovídá: Mgr. Alena Tichá
Vytvořeno / změněno: 24.11.2011 / 24.11.2011

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém