Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Klimatické změny se dotknou každého z nás

 
1
Závěrečná konference ukončila projekt INTERKLIM, který byl realizován v rámci přeshraniční spolupráce. Německou stranu zastupoval Saský zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii a za českou stranu Centrum výzkumu globální změny AV ČR v.v.i. Cílem projektu bylo analyzovat klimatické podmínky v regionu Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje a v Sasku a na základě klimatologických scénářů vyhodnotit prognózu vývoje klimatu na dalších 100 let. Na výsledky projektu navázaly studie zabývající se dopady změny klimatu na jednotlivé obory lidské činnosti. Závěrem každé studie je doporučení realizace adaptačních opatření. V rámci projektu byly na obou stranách hranic nainstalovány informační panely.
 

 
 

„Ústecký kraj vnímá změnu klimatu, ke kterým dochází. Je zřejmé, že její důsledky ovlivní každou činnost člověka. Jedná se zejména o dostupnost vody, o produktivitu zemědělství, o vliv na lidské zdraví, o dopady zvyšujících se extrémů počasí, jako jsou vichřice, povodně či sucha,“ řekla při zahájení zástupkyně ředitele krajského úřadu Monika Zeman. Doporučila se závěry projektu průběžně seznamovat obce i města na obou stranách hranice. Na její slova navázal dr. Wilfried Kűchler ze Saského zemského úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii. Vyzdvihl, že vliv změny klimatu nekončí na administrativních hranicích a přeshraniční spolupráce má velký význam. Následovaly odborné přednášky týkající se klimatické změny v regionálním měřítku na obou stranách hranice a prezentace výsledků šesti studií vzešlých ze závěrů projektu. Studie dávají konkrétní odpovědi na to, jak se dopady klimatické změny projeví v reálném životě. Např. v oblasti zemědělství je velký předpoklad, že se v regionu bude pěstovat kukuřice ve větším měřítku a ve vyšších nadmořských výškách nebo bude vhodné zvýšit podíl ozimých plodin a suchovzdorných plodin, změnit pěstitelské technologie, přecházet na dvouúrodový systém, věnovat se rozvoji mlékařství a chovu skotu na maso a další. Očekává se i negativní změna v hydrologické bilanci projevující se úbytkem vody v krajině.  

Pro region by bylo užitečné, aby řešitelé navázali na tento prvotní projekt další spoluprací a zpracovali navazující studie o předpokládaných dopadech klimatické změny na další obory lidské činnosti. Výsledky budou shrnuty v závěrečné publikaci, která vyjde v prosinci 2014. Cílem je, aby informace byly dostupné všem, kteří se zajímají o dopady klimatické změny a zejména těm, kteří rozhodují o rozvoji obcí i krajů. Veškeré informace o projektu realizovaného v rámci programu Cíl 3 jsou na webových stránkách projektu www.interklim.cz.

 

1
Konferenční sál krajského úřadu v průběhu konference

1


 

 


 

 
Zodpovídá: Mgr. Magdalena Hanáčková
Vytvořeno / změněno: 24.11.2014 / 24.11.2014

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém