Orientační nabídka


 

Knihovna pomáhá – informace pro občany Ukrajiny

 

Odkazy


 
 

Knihovny Ukrajině

Knihovny umí nabídnout kromě tepla, klidu a připojení na internet další kulturní, komunitní i vzdělávací aktivity. Ty budou přibývat i s ohledem, na to, jak se lidé přicházející z Ukrajiny budou v Česku usazovat. Bohužel materiálů nebylo mnoho a jejich nákup je nyní složitý. Proto aktuálně vznikl projekt „Knihovny Ukrajině“, který je rozcestníkem online dostupných a volně využitelných materiálů nejen pro děti. Byl spuštěn na portálu Knihovny.cz jako webová stránka https://ukrajina.knihovny.cz a aktuálně reaguje na to, že Česká republika se stala bezpečným místem pro ty, kteří utíkají před válkou na Ukrajině. Webová stránka zprostředkovává knihovníkům, učitelům, neziskovým organizacím i široké veřejnosti materiály (odkazy na online pohádky, hry, kvízy, omalovánky nebo pro výuku češtiny), jež jsou volně využitelné pro všechny ukrajinské uprchlíky. Nabídka se bude dále rozšiřovat na základě tipů od veřejnosti a zapojit se může kdokoliv. Pomocnou ruku podala Městská knihovna ze Lvova. 

Relevantní odkazy jsou na webu Národní knihovny ČR (https://ipk.nkp.cz/pomoc-ukrajine/pomoc_ukrajine), kde naleznete:   

Příklady dobré praxe z českých knihoven:
 • 16. března proběhlo první setkání českých knihovníků pro sdílení  zkušeností jako příkladů dobré praxe z knihoven v ČR pořádání pod hlavičkou SDRUK a SKIP.
 • 17. března proběhla první schůzka připravující vzdělávací cyklus pro knihovny a další vzdělávací a neziskové organizace.
 • 31. března proběhne první webinář „Knihovny Ukrajině“ za účasti odborníků z oblasti vzdělávání, psychologie, pracovně - právní pomoci a sociální pomoci.
 • Moravská zemská knihovna v Brně ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze spustila projekt „Knihovny Ukrajině“ jako webovou stránku na portálu Knihovny.cz. 
 • Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem zajistila ubytování pro Ukrajinky, které nyní jako dobrovolnice koordinují služby pro uprchlíky v knihovně. Každodenní přístup s využitím prostor a služeb knihovny zdarma umožňuje permanentka. Nabízí přístup na internet na PC nebo přes wifi, kopírovací služby, hernu pro matky s dětmi, klubovnu pro seniory (kino, hudba, deskové hry, četba), aktivity pro teenagery (stavebnice, roboti, virtuální realita, polytechnické a kreativní dílny, hudební studio), studijní místa s přístupem do databází (denní tisk, časopisy, filmy, hudba v Ukrajinštině), doučování (e-učebnice, 3D knihovna), sociální pomoc, využití toalet a úložných prostor. Chystáme kurzy češtiny pro cizince. Zaměstnanci knihovny po pracovní době působí jako dobrovolníci v KACPU.  
 • Krajská knihovna Pardubice zaměstnala knihovnice z Ukrajiny. Nyní řeší s ÚP administrativu.
 • Knihovna Vrdy propojila program pro matky s dětmi s projektem Bookstart.
 • Knihovna Louny založila adaptační dětskou skupinu pro předškolní děti.

Knihovna pomáhá
 Бібліотеки України

Окрім тепла, спокою та підключення до Інтернету, бібліотеки можуть запропонувати інші культурні, громадські та освітні заходи. Вони також зростуть щодо того, як люди, які приїжджають з України, оселяться в Чехії. На жаль, матеріалів було небагато і їх придбати зараз важко. Тому нещодавно створено проект «Бібліотека України», який є дороговказом онлайн-матеріалів, які доступні та у вільному доступі не лише для дітей. Він був запущений на порталі Knihovny.cz як веб-сайт https://ukrajina.knihovny.cz і наразі реагує на те, що Чехія стала безпечним місцем для тих, хто тікає від війни в Україні. Веб-сайт надає бібліотекарям, вчителям, некомерційним організаціям та широкій громадськості матеріали (посилання на онлайн-казки, ігри, вікторини, розмальовки або для навчання чеської мови), які є у вільному доступі для всіх українських біженців. Пропозиція буде додатково розширюватися на основі порад від громадськості, і будь-хто може взяти участь. Руку допомоги подала Львівська міська бібліотека.

Відповідні посилання є на веб-сайті Національної бібліотеки Чеської Республіки (https://ipk.nkp.cz/pomoc-ukrajine/pomoc_ukrajine), де ви знайдете: 
 • Чеські ресурси для бібліотек – листівки з української, української літератури та журналів
 • електронний українсько-чеський словник – скачати безкоштовно
 • інформація від міністерств
 • інші матеріали

Приклади хорошої практики з чеських бібліотек:
 • 16 березня відбулася перша зустріч чеських бібліотекарів для обміну досвідом як прикладів передової практики бібліотек Чеської Республіки, організована під прапором SDRUK та SKIP.
 • 17 березня відбулася перша зустріч з підготовки до освітнього циклу для бібліотек та інших освітніх та некомерційних організацій.
 • 31 березня відбудеться перший вебінар «Бібліотеки України» за участю експертів у галузі освіти, психології, трудового права та соціальної допомоги.
 • Моравська регіональна бібліотека в Брно у співпраці з Муніципальною бібліотекою в Празі запустила проект «Бібліотеки України» як веб-сайт на порталі Knihovny.cz.
 • Північночеська наукова бібліотека в Усті-над-Лабем забезпечила проживання українок, які зараз, як волонтери, координують послуги біженцям у бібліотеці. Щоденний доступ з безкоштовним користуванням приміщеннями та послугами бібліотеки забезпечується абонементом. Він пропонує доступ до Інтернету на ПК або через Wi-Fi, послуги копіювання, ігрову кімнату для матерів з дітьми, клубну кімнату для літніх (кіно, музика, настільні ігри, читання), заходи для підлітків (набори, роботи, віртуальна реальність, політехнічні та творчі майстерні, музична студія), навчальні місця з доступом до баз даних (газети, журнали, фільми, музика українською мовою), репетиторство (електронні підручники, 3D бібліотека), соціальна допомога, користування туалетами та складськими приміщеннями. Готуємо курси чеської мови для іноземців. У неробочий час працівники бібліотеки працюють волонтерами в КАЦПУ.
 • У Пардубіцькій обласній бібліотеці працювали бібліотекарі з України. 
 • Бібліотека «Врди» пов’язала програму для матерів з дітьми з проектом «Книжний старт».
 • У Лунійській бібліотеці створено адаптаційну дитячу групу для дітей дошкільного віку.

Knihovna pomáhá
  
Zodpovídá: Mgr. Hana Šťástková
Vytvořeno / změněno: 18.3.2022 / 18.3.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies