Orientační nabídka


 

Kolektivní systémy

podporil_UK_logo_svisle_ZELENE_CMYK
Kolektivní systém umožňuje, aby výrobce sám nemusel zajišťovat zákonné povinnosti (zpětný odběr, zpracování, využití, recyklace a odstranění), ale smluvně si zajistil toto plnění u specializované společnosti - kolektivního systému. Kolektivní systémy založili výrobci výrobků podléhajících zpětnému odběru.
 

 
 

Ústecký kraj již řadu let spolupracuje s níže uvedenými kolektivními systémy:

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. byla založena již v roce 1997 průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila a efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Pro celý komplex souboru činností zajišťovaných společností se ujal název "Systém EKO-KOM". Tento systém založený na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, dotříděny a konečně využity jako druhotná surovina nebo případně jako zdroj energie.


podporil_UK_logo_svisle_ZELENE_CMYKASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení. Zajišťuje sběr, dopravu a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů včetně financování celého systému. ASEKOL je tzv. kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Jeho služeb na základě smlouvy využívají výrobci nebo dovozci elektrozařízení. ASEKOL při zpětném odběru úzce spolupracuje s městy a obcemi, posledními prodejci a servisy, svozovými společnostmi a zpracovateli elektrozařízení. ASEKOL založili v červenci 2005 nejvýznamnější představitelé na trhu spotřební elektroniky, kancelářské, telekomunikační a výpočetní techniky.


Společnost ELEKTROWIN a.s. byla založena 25. května 2005 jako provozovatel kolektivního systému, a to výrobci velkých a malých domácích spotřebičů. ELEKTROWIN a.s. je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České republice. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění odpadních elektrozařízení. Od založení v roce 2005 již bylo recyklováno více než 30 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než 500 000 tun. Společnost je nezisková, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů.


 
Zodpovídá: Ing. Veronika Dařílková
Vytvořeno / změněno: 13.1.2022 / 13.1.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies