Orientační nabídka


 

Koncepce pediatrické péče

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Odpověď pro Zdravotnické noviny (Petra Klusáková, klusakova@sanomamag-praha.cz)
 

 
 

Odpověď na dotaz Zdravotnické noviny ze dne 30. března 2004 (Petra Klusáková, email: klusakova@sanomamag-praha.cz, tel: 296 165 716)

 

1) Jak bude ve Vašem kraji uplatňována koncepce pediatrické péče, kterou v březnu přijala vláda? Budete mít s jejím dodržením nějaké (organizační) problémy?

 

2) Jaký je Váš názor na to, že Olomoucký kraj dává prostředky i soukromým nemocnicím?

 

Děkuji a přeji hezký den

Klusáková

 

1) Jak bude ve Vašem kraji uplatňována koncepce pediatrické péče, kterou v březnu přijala vláda? Budete mít s jejím dodržením nějaké (organizační) problémy?

Ke Koncepci sítě lůžkové pediatrické péče v České republice se kraj vyjadřoval již v připomínkovém řízení v únoru t.r.. Předkládaný materiál se zdál co do obsahu vyvážený. Zdůraznili jsme, že je třeba brát za podstatné, že je před realizací kroků vyplývajících z koncepce je  nutné vždy provést individuální vyhodnocení optimalizace počtu lůžek. U Ústeckého kraje se sice dle indexu uvažovalo o redukci 157 lůžek, jejich současné využití je však z pohledu ČR nad průměrem. Kromě procentuálního využití lůžek by se dále mělo při stanovení redukce uvažovat i o specifikách sociální struktury obyvatelstva a dětských hospitalizací.

Je třeba též podotknout, že vláda vzala koncepční materiál pouze na vědomí (viz usnesení č. 212/2004) a pro kraje není jeho naplnění závazné. Ústecký kraj přesto, že dnešnímu dni není celková schválena koncepce zdravotnictví České republiky (Koncepce střednědobé politiky Ministerstva zdravotnictví České republiky je pouze v návrhu), na optimalizaci a restrukturalizaci zdravotní péče (koncepci zdravotnictví) průběžně pracuje.

 

2) Jaký je Váš názor na to, že Olomoucký kraj dává prostředky i soukromým nemocnicím?

Můžeme pouze konstatovat, že dle našeho názoru mohlo dojít k porušení jedné z podmínek stanovených Ministerstvem financí ČR, a to že finanční prostředky budou uvolněny krajem, a to výhradně ve prospěch   zdravotnických   zařízení,  které  byly  ke  dni  1. 1. 2003 příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem. Pokud však dnes soukromé nemocnice, které obdrželi dotaci, byly 1.1.2003 zřizovány Olomouckým krajem, pak podmínka porušena nebyla a jde o svobodné rozhodnutí samosprávy, které nelze nikterak napadnout.

 

 

Bc. Petr Severa

vedoucí odboru zdravotnictví

Krajský úřad Ústeckého kraje

 

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 31.3.2004 / 31.3.2004 | Zveřejnit do: 30.4.2004
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém