Orientační nabídka


 

Koncepce vnějších a mezinárodních vztahů Ústeckého kraje

 
 
 

Projekt Koncepce vnějších a mezinárodních vztahů Ústeckého kraje byl zahájen fakticky 1. 7. 2010 a ukončen 31. 5. 2012.

Důvodem realizace projektu byla potřeba sjednocení a strategického zaměření rozvoje Ústeckého kraje v oblasti vnějších vztahů s cílem zlepšit prezentaci kraje navenek, vytipovat a navázat strategická partnerství a zvýšit přínosy z napojení na profesní a geografické sítě v rámci Evropy.

Hlavním cílem projektu je zvýšit efektivnost fungování Ústeckého kraje vzhledem k vnějším subjektům včetně zahraničních a zároveň posílit vnímání kraje jako moderního a zajímavého partnera pro spolupráci a rozvoj. Hlavním cílem navazování regionálních partnerství je tvorba pozitivních ekonomických i mimoekonomických efektů jako základního předpokladu trvale udržitelné spolupráce a příspěvku vedoucího k postupné harmonizaci socio-ekonomické úrovně spolupracujících regionů.

Výstupem projektu je vytvoření sady strategických dokumentů Ústeckého kraje, které upravují realizaci mezinárodních aktivit kraje. Jedná se zejména o koncepci kraje včetně vytýčení priorit v oblasti vnějších vztahů, nastavení projektových procedur v oblasti mezinárodních vztahů a projektů a proškolení klíčových zaměstnanců a volených zástupců v souvisejících oblastech.

Koncepce vnějších a mezinárodních vztahů je průřezovým dokumentem, který analyzuje již existující regionální partnerství ÚK a navrhuje nová řešení další spolupráce, potenciální mezinárodní partnery a možnosti zapojení do mezinárodních sdružení.

Koncepce bude realizována v souladu s implementačním plánem. V rámci tohoto dokumentu jsou vymezeny aktivity nutné pro úspěšné naplnění cílů Koncepce. Definovány jsou odpovědnosti za jednotlivé aktivity naplňování Koncepce, vstupy do procesů, výstupy z procesů. Ve své podstatě se tento dokument snaží odpovědět na otázky kdo, kdy, co a proč by měl dělat ve vztahu ke Koncepci a jejímu úspěšnému naplnění.

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Hlavní web - 2014 > Ústecký kraj > Vnější a mezinárodní vztahy > Koncepce vnějších a mezinárodních vztahů Ústeckého kraje

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém