Orientační nabídka


 

Koncepce železniční dopravy na území Ústeckého kraje

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 15.10.2007
 

 
 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Dotaz ze dne 1.10.2007 (v původním znění):

 

V příloze Vám předkládáme včerejší zprávu z ČTK , kde se mj. k otázce rušení provozu, resp. neobjednání drážní dopravy na trati č. 132 uvádí: „ Podle radního pro dopravu Milana France (ODS) kraj rozhodl. Omezení údajně vychází z platné smlouvy, které se zavázalyomezovat přepravu.“

S odkazem na shora cit. zákon vás žádáme o sdělení, zda a pokud ano, který orgán Ústeckého kraje a kdy rozhodl nebo rozhodnutím vytvořil podklad k cit tvrzení, které pro ČTK uvedl veřejný činitel JUDr. Milan Franc. Dále žádáme předložení smlouvy nebo smluv, které Ústecký kraj ve věci dopravní drážní obslužnosti uzavřel s Českými drahami, a,.s.

Vzhledem k dalšímu vyjádření rovněž veřejného činitele Jaroslava Foldyny, který podle ČTK "tvrdí, že vedení kraje některé zastupitele podvedlo, protože tvrdilo, že změny projednalo se zástupci obcí", tuto žádost obsahující odkaz na výše uvedený zdroj ČTK zasíláme Okresnímu státnímu zastupitelství v Ústí nad Labem, aby prověřilo, zda v tomto případě nedošlo k nějakému protiprávnímu jednání.

 

Odpověď ze dne 15.10.2007 :

 

Vážený pane,

 

na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že “Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě uzavřená podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, mezi Ústeckým krajem a Českými drahami, a.s.“ (dále jen Smlouva) je k dispozici k nahlédnutí na odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje v kanceláři č. 522 u paní Ing. Květy Trojanové. V příloze 1 uvádíme sazebník úhrad za poskytování informací pro případ, že byste se rozhodl zaslat kopii uvedené Smlouvy v písemné či elektronické podobě.

 

Koncepce drážní dopravy na území Ústeckého kraje na rok 2008 byla schválena na 90. schůzi Rady Ústeckého kraje konané dne 11. 9. 2007. Níže uvádíme text předmětného usnesení:

 

„Usnesení č. 17/90R/2007

Stav přípravy a projednávání železničního jízdního řádu dopravce Českých drah, a. s. pro rok 2008 a koncepce železniční dopravy na území Ústeckého kraje

 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

stav přípravy a projednávání železničního jízdního řádu dopravce Českých drah, a. s. pro rok 2008.

 

B) schvaluje

způsob zabezpečení železniční dopravy na území Ústeckého kraje.

 

C) nesouhlasí

s navýšením prostředků na úhradu prokazatelné ztráty dle žádosti Českých drah, a. s.“

 

Připravil: Ing. Jindřich Franěk, odbor dopravy a silničního hospodářství

vedoucí odboru

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 526

franek.j@kr-ustecky.cz

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 31.10.2007 / 31.10.2007
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies