Orientační nabídka


 

Konference HSOÚ v Ústeckém kraji 2024

Banner HSOU RSK
 

 
 

ANOTACE KONFERENCE

Konference je určena zejména pro regionální aktéry z území Ústeckého kraje, především pro zástupce samospráv a jejich nejrůznějších uskupení, a dále pro všechny další partnery z oblasti regionálního rozvoje a regionální politiky i mimo Ústecký kraj, pro klíčové stakeholdery a pro další zájemce z řad laické i odborné veřejnosti. 

Konference si klade za cíl:
  • informovat o agendě HSOÚ v Ústeckém kraji, dosavadních krocích a využití výstupů,
  • prezentovat dobrou praxi několika územních partnerů
  • nabídnout a diskutovat cesty k řešení ve formě různých forem podpory (nejen) z národní úrovně. 

PROGRAM ke stažení (.pdf)
                                                    
Program konference - miniautra
REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ ZDE

Registrace je otevřena!
Probíhá v termínu
od 1. 2. 2024 do 15. 3. 2024. 

V případě naplněné kapacity je možné
se registrovat na tzv. čekací listinu, která
umožní automatický zápis v případě 
uvolnění místa nebo navýšení
kapacity pořadatelem

Kontaktní osoba:
RNDr. Eva Poslová
poslova.e@kr-ustecky.cz
475 657 504

OBECNÝ KONTEXT

Hospodářsky a sociálně ohrožená území (HSOÚ) jsou jedním z pěti typů regionů, které definuje Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. Tyto oblasti jsou vymezeny z národní úrovně na základě pětice indikátorů prostřednictvím správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Charakteristickým rysem HSOÚ je zpravidla nepříznivá ekonomická a sociálně demografická situace, horší životní podmínky či méně rozvojových příležitostí. V případě Ústeckého kraje jde o drtivou většinu území, jelikož do kategorie HSOÚ spadá podle platné typologie v SRR ČR 2021+ 14 ze 16 správních obvodů ORP.

S ohledem na naplňování Akčního plánu SRR ČR 2021+ a zejména zvýšenou potřebu nalézt vhodný způsob, jak pomoci zlepšit situaci v HSOÚ, iniciovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v roce 2021 u krajů specificky zaměřenou agendu, jejímž výstupem byly pilotní studie pro vybrané HSOÚ v daném kraji. V těchto pilotních studiích, které vznikaly po celé republice, se kraje snažily popsat a identifikovat takové problémy, které dané území trápí, ale nedaří se je řešit za stávajících podmínek nebo nejsou vhodně uchopené. Cílem bylo tedy posbírat podněty z území a následně na ně hledat vhodnou podporu, ať už dotačním titulem, specifickou výzvou, bodovou bonifikací, či jinak. 

Ústecký kraj zpracoval ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou ÚK, a.s. v roce 2022 studie pro ORP Litvínov, Rumburk a Louny, a následně v roce 2023 pro ORP Ústí nad Labem, Kadaň, Litoměřice a Teplice. Ve zpracovávání studií se pokračuje i v roce 2024 s ambicí dokončit celé území. Využití výstupů je vícečetné – jsou vždy předávány na MMR, diskutují se podle jednotlivých tematických gescí se zástupci Ústeckého kraje v politické i úřednické linii, prezentují se členům Regionální stálé konference Ústeckého kraje, slouží jako velmi aktuální a cenný zdroj informací o území pro účely přípravy kraje na nové programové období 2028+ včetně budoucí nové strategie rozvoje Ústeckého kraje.Realizace konference je podpořena z projektu „Regionální stálá konference Ústeckého kraje V“  .
Číslo projektu: CZ.07.02.01/00/22_003/0000128 
Spolufinancováno Evropskou unií, z Operačního programu Technická pomoc pro programové období 
2021-2027.
 
Zodpovídá: RNDr. Eva Poslová
Vytvořeno / změněno: 15.1.2024 / 15.1.2024
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém