Orientační nabídka


 

Konference o projektu Poznej dvě země- Krušnohoří

a
O spolupráci Ústeckého kraje a partnerů v německém Sasku v oblasti přeshraniční spolupráce, konkrétně v podpoře turistického ruchu v regionu Krušnohoří/Erzgebirge, jednali dnes na Krajském úřadu Ústeckého kraje účastníci mezinárodní konference.
 

 
 

Tisková zpráva ze dne 29. ledna 2013

Jejím podtitulem je název projektu podporovaného v programu Cíl 3 / Ziel 3 –Poznej dvě země – Krušnohoří. Konferenci s názvem Nová kvalita zahájil za vedoucího partnera na české straně – Ústecký kraj – první náměstek hejtmana Stanislav Rybák, za německou stranu pak Frank Vogel, Zemský rada Krušnohorského okresu Saska (na druhé straně Krušných hor je partnerem Tourismusverband Erzgebirge e. V. z Annabergu). Oba pánové zmínili výhodnost společného projektu pro rozvoj turistiky a cestovního ruchu v oblasti Krušnohoří i celkové zlepšování spolupráce dvou sousedních regionů v dalších sférách.

   V jednotlivých přednáškách zazněly podrobnosti o celém Česko-saském turistickém regionu Nová kvalita, který měl rozpočet cca 1,1 mil. EUR z již zmíněného programu Cíl 3. V současné době už funguje webový portál www.krusnehory-erzgebirge.eu. Je propojen s dalšími turistickými weby (Brána do Čech například), je vybaven mapami profesionální kartografie umožňující libovolný pohyb v terénu. Portál má čtyři produktové linie, k nejzajímavějším jistě patří ta, jež  vede zájemce za poznáním, kulturou, hornictvím a řemesly na obou stranách Krušných hor. Součástí společného projektu  je dostatek kvalitních tištěných průvodců (v češtině, němčině a v anglickém jazyku), přičemž zmiňované čtyři produktové linie z webových stránek s celkem patnácti balíčky nejrozmanitějších  námětů se dočkají už v únoru tištěných brožur. Ty budou distribuovány jednak do infostředisek po celém kraji a  na destinační agentury, a jednak budou prezentovány i v expozicích Ústeckého kraje na domácích a především zahraničních veletrzích o turismu.

   O projektu Nová kvalita hovořila například Jana Nedrdová z Odboru strategie, přípravy a realizace projektů KÚÚK, přeshraniční turistický portál představil mj. Petr Fencl z autorského G2 studia, úspěchy přeshraničního uplatnění turistického regionu Krušných hor na trhu přiblížila Veronika Hiebl  z Tourismusvelband Erzgebirge. V odpoledním programu se představily dvě ze čtyř turistických destinací projektu Brána do Čech - DA Krušné hory a DA České Švýcarsko (obě jsou obecně prospěšnými společnostmi), němečtí hosté prezentovali Saské Švýcarsko a slovo dostal také Festival uprostřed Evropy - Mitte Europa, který patří k nejdůležitějším společným akcím v oblasti umění a kultury a je vždy v létě.

   Součástí dnešní mezinárodní konference Poznej dvě země- Krušnohoří, Nová kvalita, byly také ukázky tradičních krušnohorských řemesel (paličkování, pletení košíků, výroba svíček, práce se dřevem atd.). Dodejme ještě na závěr, že snahou obou partnerů projektu Poznej dvě země bude rozšíření o oblast Krušných hor v Karlovarském kraji.       

 

Připravil Mgr. Zbyněk Šebesta,

oddělení tiskových informací,odbor Kancelář hejtmana Ústeckého kraje,

Tel.: 475 657 742, sebesta.z@kr-ustecky.cz

 

1

2

Titulní stránka webového portálu www.krusnehory-erzgebirge.eu

3

Vpravo je pan Frank Vogel

4
5
Účastníky konference pozdravil statutární náměstek hejtmana Stanislav Rybák

6

Při prezentaci projektu jsme vyfotografovali také Janu Nedrdovou z Krajského úřadu ÚK

7

8

9

Projekt:  Česko-saský turistický region – NOVÁ KVALITA

Operační program: Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

Prioritní osa: č.2 Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu

Oblast podpory: č. 2.2 Kooperace a rozvoj přeshraničních struktur v oblasti cestovního ruchu

Hlavní aktivity:

  • Marketingová koncepce společné propagace přeshraničního prostoru
  • Pasportizace českých a německých turistických cílů a jejich prověření z hlediska bezbariérovosti a jazykového vybavení personálu
  • Vytvoření přeshraničních turistických balíčků a společné nabídky
  • Vícejazyčné společné webové stránky s mapovými vrstvami jednotlivých turistických cílů
  • Marketingová kampaň v regionu, v ČR  a v SRN  – letáky, outdoorová reklama, časopisy, čtvrtletní Průvodce Česko-saským Krušnohořím s kalendářem akcí  
  • Prezentace na veletrzích cestovního ruchu
  • Kalendář akcí (akce na www stránkách s tiskem česko-saského čtvrtletníku)
 
Zodpovídá: Mgr. Zbyněk Šebesta
Vytvořeno / změněno: 29.1.2013 / 29.1.2013 | Schváleno / Zrušeno: 29.1.2013 / 28.2.2013
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém