Orientační nabídka


 

Konference představila zkušenosti z mostecké praxe při pomoci ohroženým dětem

Nástroje včasné intervence v podpoře ohrožených dětí a efektivní mezioborová spolupráce, to byla hlavní témata konference, kterou uspořádala společnost Society for All ve spolupráci s UNICEF za podpory Krajského úřadu Ústeckého kraje. Důležitou součástí byla i prezentace dobré praxe z Mostecka. Akce se konala pod záštitou 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Kulhánka.
Tisková zpráva z 12. září 2023
konference
 

 
 
Vláda České republiky se zavázala k posílení systému ochrany dětí a v posledních letech vyvinula velké úsilí k odstranění nedostatků v této oblasti. Tyto snahy se promítají do Národní strategie ochrany práv dětí na období 2021–2029 (Národní strategie) a do tří aktuálně připravovaných důležitých legislativních změn v oblasti podpory ohrožených dětí, jejich rodin a sociálních službách. 

Jedním ze systémových problémů je nedostatečná včasná identifikace ohroženého dítěte. Proto je jedna z priorit posílení nabídky asistenčních a preventivních služeb. Cílem není jen účinně předcházet případům ohrožení dětí, ale zároveň snížení nutných omezení rodičovských kompetencí a počtu dětí nucených vyrůstat mimo vlastní rodinu.

Společnost Society for All (SOFA) vyvinula a pilotně ověřila model v rámci projektu Signály. Ten zahrnuje kartu KID („Kooperace, Identifikace, Důvěra“), která usnadňuje včasnou identifikaci ohrožených dětí. Karta vznikla ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zdravotnictví, předními českými psychology a neziskovým sektorem. Projekt tak zahrnul mezioborovou spolupráci zaměřenou na poskytování preventivních a podpůrných služeb ohroženým dětem. V rámci projektu vznikly i metodické příručky a systém e-learningu. Byly rozvíjeny související činnosti podporující budování potřebných kompetencí a nástrojů, které pomáhají zajistit účinné a efektivní zavádění přístupů k řešení konkrétních případů.

Radní Ústeckého kraje pro oblast školství, mládeže a sportu Jindra Zalabáková během konference zdůraznila: „Děti jsou to nejcennější, co máme a je třeba je ochraňovat. V tomto směru je potřeba propojení všech organizací a oborů, které se touto problematikou zabývají. Cením si toho, že byl projekt Signály úspěšně pilotován právě v Ústeckém kraji. Pro kraj je ochrana dětí téma zásadní, stejně jako zavádění praktických kroků vedoucích ke zlepšení jejich životní situace.“

Představovaný model integrované prevence a včasné identifikace ohrožených dětí byl totiž SOFA poprvé zaveden a testován v ORP Most, kde měl pozitivní dopad na životy ohrožených dětí a jejich rodin. S podporou UNICEF se nyní tento model zavádí v dalších třech krajích (šesti ORP), aby se
na základě získaných zkušeností podpořilo jeho rozšíření na celostátní úroveň jako
součást reformy systému ochrany dětí.

Zleva Lenka Felcmanová (předsedkyně Society for All), Zdenka Vachková (předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost), Jindra Zalabáková (radní pro oblast školství, mládež a sport) a Irma Gabriadze (specialistka na ochranu dětí UNICEF)
Zleva Lenka Felcmanová (předsedkyně Society for All), Zdenka Vachková (předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost), Jindra Zalabáková (radní pro oblast školství, mládež a sport) a Irma Gabriadze (specialistka na ochranu dětí UNICEF)

Účastníci konference si mohli odnést mnoho užitečných tiskovin
Účastníci konference si mohli odnést mnoho užitečných tiskovin

 

Téměř zaplněný sál
Účast na konferenci byla opravdu vysoká

 


 
Zodpovídá: Mgr.et Bc. Ondřej Nitsch
Vytvořeno / změněno: 12.9.2023 / 12.9.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies