Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 
ODPOVĚĎ pro Tomáše Belicu, Blesk a Aha, 8.8.2019
 

 
 

 

Dotaz (v původním znění):

Vážená paní, vážený pane,

obracím se na vás s žádostí o sdělení informací, které upotřebím v chystaném článku týkajícího se případů seniorského abusu u poskytovatelů sociálních služeb. Prosím o odpovědi na následující:

1) Kolik kontrol/inspekcí poskytovatelů sociálních služeb (tj. domovů pro seniory, s pečovatelskou službou, domovů se zvláštním režimem) bylo v loňském roce ze strany příslušných orgánů vašeho KÚ vykonáno a kolik z nich bylo se zjištěním?

2) Jaká byla nejčastější zjištění u poskytovatelů a objevily se loni i případy, kdy musel být podán podnět k OČTŘ? A pokud ano, čeho konkrétně se takové zjištění či podezření na trestný čin týkalo?

3) U případů, kdy bylo zjištěno podezření na trestný čin, můžete uvést, o jakého konkrétního poskytovatele se jednalo? (případně proč nelze uvést)


Odpověď:

Dobrý den,

posílám odpovědi na vaše dotazy.

 1. Kolik kontrol/inspekcí poskytovatelů sociálních služeb (tj. domovů pro seniory, s pečovatelskou službou, domovů se zvláštním režimem) bylo v loňském roce ze strany příslušných orgánů vašeho KÚ vykonáno a kolik z nich bylo se zjištěním?

   

Celkem bylo v roce 2018 plánováno 20 kontrol plnění registračních podmínek v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (inspekce, tzv. kontroly kvality nezajišťuje kraj, ale MPSV). Provedeno bylo 16 kontrol plnění registračních podmínek a v rámci nich bylo zkontrolováno celkem 36 registrovaných sociálních služeb. Celkem 4 kontroly nebyly vykonány, jedna z důvodu zrušení registrace poskytovatele sociální služby a zbylé tři z důvodu přechodného snížení počtu pracovníků na úseku registrací (dlouhodobá pracovní neschopnost člena kontrolní skupiny) a nutnosti zajistit plynulost výkonu zbylé agendy na tomto úseku.

Kontroly dle § 82b zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v rámci níž je posuzováno, zda kontrolovaná osoba ne/poskytuje sociální služby bez oprávnění k jejich poskytování nebyly provedeny (nebyly žádné poznatky, ani nebyly obdrženy žádné podněty).

Počet uložených opatření:                         30

Ve vazbě na podmínky registrace (není opatření rozlišováno na jednotlivé služby, tj. je-li opatření ve smyslu předložit registračnímu orgánu aktualizované popisy realizace jmenovitě u více služeb, je opatření počítáno pouze jednou).

 

 1. Jaká byla nejčastější zjištění u poskytovatelů a objevily se loni i případy, kdy musel být podán podnět k OČTŘ? A pokud ano, čeho konkrétně se takové zjištění či podezření na trestný čin týkalo?

   

nejčastější a nejzávažnější zjištění, příčiny nedostatků:

  • popis personálního zajištění a popis realizace poskytování sociální služby nebyl aktuální (v souladu s uplatňovanou praxí),

  • nedodržování zákonem stanovené lhůty pro oznámení změn,

  • odborná způsobilost všech fyzických osob, které přímo poskytují sociální služby, nebyla doložena,

   V rámci kontrol se neobjevil žádný případ, který by byl předán orgánům činným v TŘ.

    


   3) U případů, kdy bylo zjištěno podezření na trestný čin, můžete uvést, o jakého konkrétního poskytovatele se jednalo? (případně proč nelze uvést)

   Připravila:


   Ing. Lucie Dosedělová, tisková mluvčí
   oddělení mediální komunikace


   odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje


   Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem


   tel. 475 657 741


   mob. +420 723 520 855


   dosedelova.l@kr-ustecky.cz 
Zodpovídá: Mgr. Markéta Flochová
Vytvořeno / změněno: 16.8.2019 / 16.8.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém