Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Kotlíková dotace 2013 spěje do závěrečné fáze

 
logo ÚK
Podle ustanovení § 59 odst. 2 písm. a) zákona o krajích a na základě 2. Společné výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu s názvem „Společný program na podporu výměny kotlů“ rozhodla Rada Ústeckého kraje usnesením č. 53/36R/2013 ze dne 4. 12. 2013 o poskytnutí účelových investičních dotací v rámci tohoto dotačního programu krajským úřadem administrovaným žadatelům, jejichž žádost byla registrována, tj. kladně posouzena z hlediska formální správnosti, úplnosti a souladu s podmínkami Příloh XIII Směrnice MŽP č. 6/2010 a s podmínkami 2. Společné výzvy a Zásad pro poskytování podpory z Fondu životního prostředí Ústeckého kraje v rámci Společného programu.
 

 
 

Rozhodnutí o žádostech administrovaných Státním fondem pro životní prostředí je uvedeno na webových stránkách fondu https://www.sfzp.cz/

Žadatelé, kteří nevyhověli, budou písemnou formou vyrozuměni.

Žadatelé, kteří vyhověli všem podmínkám programu, budou písemnou formou vyrozuměni o rozhodnutí Rady Ústeckého kraje nebo o Rozhodnutí ministra životního prostředí o přiznání dotace a současně budou vyzváni k doplnění dokladů požadovaných k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace (viz článek VIII. Zásad a článek III Přílohy č. XIII Směrnice MŽP č. 6/2010). Úspěšný žadatel musí do 9 měsíců od odeslání vyrozumění provést výměnu kotle a předložit kompletní doklady požadované k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. Následně bude provedena věcná, finanční a formální kontrola. Přiznaná dotace bude na účet žadatele vyplacena do 30 dnů ode dne, kdy Smlouvu o poskytnutí dotace podepíše poslední ze smluvních stran.

Seznam podpořených a vyřazených žádostí administrovaných krajským úřadem a další potřebné dokumenty jsou ke stažení na následujícím odkazu:

http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1676056

 

Připravil: Odbor životního prostředí a zemědělství

 

Kontakt:

RNDr. Zdeněk Rytíř, vedoucí oddělení mediální komunikace

Kancelář hejtmana

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.:   +420 475 657 703

Mob.:+420  602 409 704

¨              Mail:   rytir.z@kr-ustecky.cz

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 27.1.2014 / 27.1.2014

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém