Orientační nabídka


 

KOTLÍKOVÁ DOTACE 2022 - 5. Výzva Ústeckého kraje

DNE 13. 05. 2022 BYLA VYHLÁŠENA NOVÁ VÝZVA PROJEKTU KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V ÚSTECKÉM KRAJI. PROJEKT BUDE FINANCOVÁN V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2021 - 2027.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BUDE ZAHÁJEN DNE 15.06. 2022 V 10:00:00 A UKONČEN DNE 31.08. 2022 VE 23:00:00.
Kotlíková dotace
 

 
 

Projekt kotlíkových dotací bude pokračovat i v roce 2022. Projekt bude zaměřen na nízkopříjmové domácnosti, které mohou získat podporu až do výše 95% způsobilých výdajů. Ostatní domácnosti, které podmínku nízkopříjmovosti nesplňují, mohou o podporu na výměnu kotle žádat v rámci projektu Nová zelená úsporám. Zde mohou získat podporu až do výše 50% způsobilých výdajů. Další podmínky a informace najdete ZDE

Informační leták ze základními informacemi.

Dne 25. února 2022 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí 1. výzvu pro kraje a hl. město Prahu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci "Programu Životní prostředí 2021 - 2027". Dne 29. března 2022 vydalo Ministerstvo životního prostředí 1. změnu této výzvy, která spočívá v úpravě platnosti Závazných pokynů na verzi č.2 a omezení výzvy. Výzvu MŽP, jejímiž adresáty jsou kraje a hl. město Praha (NIKOLIV OBČANÉ!!!) včetně Závazných pokynů a dalších dokumentů najdete ZDE (ODKAZ NESLOUŽÍ PRO OBČANY K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ KOTLÍKOVÉ DOTACE). Občané budou podávat žádost na základě Výzvy, kterou pro občany vyhlásí kraj. 

MŽP garantuje úhradu způsobilých výdajů u plynových kondenzačních kotlů pouze v případě, že výměna již byla realizována, případně byla vystavena závazná objednávka, a to v termínu do 30. dubna 2022. Otázka podpory plynových kondenzačních kotlů po tomto datu zůstává otevřená, a záleží mimo jiné na podobě schválení OPŽP ze strany EK. Dále byla touto změnou navýšena dotace v případě instalace tepelného čerpadla na maximální částku 180 000 Kč. 

VÝZVA PRO OBČANY ÚSTECKÉHO KRAJE:

Ústecký kraj vyhlásil dne 13. května 2022 Dotační program a Výzvu k podávání žádostí pro občany Ústeckého kraje. Příjem žádostí bude probíhat elektronickou formou (s následným doručením listinné verze) od 15. června 2022 od 10:00:00 do 31. srpna 2022 do 23:00:00. Elektronický formulář žádosti (včetně manuálu k vyplnění) bude zpřístupněn zde v dostatečném časovém předstihu. Dotační program ZDE.

K podmínkám nové výzvy kotlíkových dotací v Ústeckém kraji pořádá Ústecký kraj informační semináře.

Termíny seminářů:

11. května 2022 - Třebušín (okr. Litoměřice) od 16:00

18. května. 2022 - Ploskovice (okr. Litoměřice) od 15:00

25. května 2022 - Úštěk (okr. Litoměřice) od 17:00

01. června 2022 - Račiněves (okr. Litoměřice) od 16:00

V souvislosti s přípravou nové výzvy kotlíkových dotací v Ústeckém kraji byla připravena anketa ke zjišťování zájmu o podporu v nové výzvě. Předpokládaný zájem o kotlíkovou dotaci v Ústeckém kraji v roce 2022 přímo ovlivní výši alokace finančních prostředků, která bude Ústeckému kraji přidělena. Z tohoto důvodu doporučujeme, každému zájemci o kotlíkovou dotaci anketu vyplnit. 


ANKETA K ZJIŠŤOVÁNÍ ZÁJMU O KOTLÍKOVOU DOTACI PRO NÍZKOPŘÍJMOVÉ DOMÁCNOSTI


V budově Krajského úřadu na adrese Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem poskytuje pracoviště kotlíkových dotací konzultace k nové výzvě.

Konzultační hodiny:

Pondělí  9:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00

Středa   9:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00

V případě potřeby lze dohodnout individuální čas konzultace popřípadě pomoc s vyplněním ankety. 

Vyplnění ankety je zcela nezávazné a nenahrazuje podání žádosti o poskytnutí dotace. 

Kontakty:

Ing. Tomáš Vaněk,              tel.: 475 657 511, vanek.t@kr-ustecky.cz

Ing. Darja Boudníková,       tel.: 475 657 986, boudnikova.d@kr-ustecky.cz

Bc. Eva Feltlová,                 tel.: 475 657 392, feltlova.e@kr-ustecky.cz

Bc. Alena Franceová,          tel.: 475 657 354, franceova.a@kr-ustecky.cz

František Minárik,                tel.: 475 657 363, minarik.f@kr-ustecky.cz

Bc. Kateřina Řádová,          tel.: 475 657 514, radova.k@kr-ustecky.cz

Ing. Natalie Švarcbachová, tel.: 475 657 677, svarcbachova.n@kr-ustecky.cz

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Tomáš Vaněk
Vytvořeno / změněno: 29.7.2021 / 13.5.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies