Orientační nabídka


 

KOTLÍKOVÁ DOTACE 2023 - 6. Výzva Ústeckého kraje - základní informace

Kotlíková dotace 2023
Základní informace k nové výzvě Kotlíkových dotací v roce 2023 - Závazné pokyny MŽP, předpokládané termíny, kontakty.
Projekt kotlíkových dotací je financován z prostředků Evropské unie - Operační program Životní prostředí.
 

 
 

Dne 5. dubna 2023 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí 45. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021 - 2027. Součástí výzvy jsou Závazné pokyny MŽP, kde jsou stanoveny základní podmínky projektu. Tato výzva je vyhlášena pro jednotlivé kraje a Hlavní město Prahu. Ústecký kraj již podal žádost v této výzvě a připravuje vyhlášení projektu Kotlíkových dotací pro občany Ústeckého kraje. Projekt je opět zaměřen na poskytnutí podpory nízkopříjmovým domácnostem. 


OKRUH PŘÍJEMCŮ DOTACE NA VÝMĚNU KOTLŮ PRO NÍZKOPŘÍJMOVÉ DOMÁCNOSTI:

Vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě, nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, který zároveň v rodinném domě, bytu nebo trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí, tzn., kde se žadatel, jako fyzická osoba, trvale zdržuje, kde skutečně bydlí.

Vlastník nebo spoluvlastník výše uvedené nemovitosti může být žadatelem v následujících případech:

1. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně,

2.  Žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu).


VÝŠE PODPORY:

Podpora fyzickým osobám je poskytována formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu, a to s následujícími limity: 


Typ zdroje

Max. dotace 


Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže

130 000

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

130 000

Tepelné čerpadlo

180 000


TERMÍN VYHLÁŠENÍ:

Ústecký kraj je povinen vyhlásit výzvu pro občany Ústeckého kraje do 30. června 2023.


TERMÍN ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ PŘÍJMU ELEKTRONICKÝCH ŽÁDOSTÍ:

Předpokládaný termín srpen 2023. Ukončení příjmu žádostí 31. srpna 2024.


KONTAKTNÍ OSOBY:

Ing. Tomáš Vaněk,              tel.: 475 657 511, vanek.t@kr-ustecky.cz

Bc. Eva Feltlová,                 tel.: 475 657 392, feltlova.e@kr-ustecky.cz

Bc. Zdenka Broumská,        tel.: 475 657 225, broumska.z@kr-ustecky.cz

Ing. Martina Báčová,           tel.: 475 657 609, bacova.m@kr-ustecky.cz

František Minárik,                tel.: 475 657 363, minarik.f@kr-ustecky.cz

Bc. Kateřina Řádová,          tel.: 475 657 514, radova.k@kr-ustecky.cz

Ing. Natalie Švarcbachová, tel.: 475 657 677, svarcbachova.n@kr-ustecky.cz


 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Tomáš Vaněk
Vytvořeno / změněno: 4.5.2023 / 4.5.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies