Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Dotace a granty

 
 
 
 

                  

 
ZměněnoNázev a anotaceZodpovídá
29.7.2021DOTAČNÍ PROGRAM KOTLÍKOVÁ DOTACE - 4. výzva Ústeckého kraje - 2. kolo příjmu žádostí
DNE 6. ZÁŘÍ 2021 V 10:00 BUDE ZAHÁJENO 2. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V DOTAČNÍM PROGRAMU NA VÝMĚNU ZASTARALÝCH ZDROJŮ TEPLA NA PEVNÁ PALIVA (KOTLÍKOVÁ DOTACE)
Ing. Tomáš Vaněk
29.7.2021DOTAČNÍ PROGRAM KOTLÍKOVÁ DOTACE – 4. Výzva Ústeckého kraje – aktuální stav
Dne 30. 10. 2020 byl ukončen příjem elektronických žádostí o poskytnutí dotace a následně byl odstraněn odkaz na elektronický formulář žádosti.

Dne 22. 3. 2021 byla vydána změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterou byl projekt navýšen o více než 72 mil. Kč. Tyto navýšené prostředky jsou určeny ke krytí všech žádostí dosud založených v zásobníku.

Dne 5. 5. 2021 rozhodla Rada Ústeckého kraje o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s celkem 586 žadateli s pořadovými čísly žádostí 3033 - 4296.

Dne 23.7.2021 byla vydána změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterou byl projekt navýšen o více než 16 mil. Kč. Tyto navýšené prostředky jsou určeny ke krytí žádostí přijatých ve 2. kole příjmu žádostí.

DNE 6. 9. 2021 V 10:00 - ZAHÁJENÍ 2. KOLA PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE
Ing. Tomáš Vaněk
28.5.2021DOTAČNÍ PROGRAM KOTLÍKOVÁ DOTACE – 4. Výzva Ústeckého kraje
Dne 24.6.2019 schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje Usnesením č.027/20Z/2019 Dotační program 4. výzvy Kotlíkových dotací v Ústeckém kraji. O změně Dotačního programu, kterou byla navýšena alokace programu o finanční prostředky z podprogramu Nová zelená úsporám - Adaptační a mitigační opatření bylo rozhodnuto Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 032/31Z/2020 dne 7.9.2020

Příjem žádostí o kotlíkovou dotaci byl zahájen 16.9.2019 v 10:00 hod a během několika minut byly finanční prostředky v tomto projektu, zjednodušeně řečeno „vyčerpány“. Žádosti, které nejsou kryty z alokované částky projektu byly zařazeny do zásobníku žádostí. Do zásobníku byly zařazeny i všechny nově podané žádosti. I žádost zařazenou do zásobníku je žadatel povinen doručit na Krajský úřad vytištěnou a podepsanou a včetně příloh do 10-ti pracovních dnů od podání elektronické žádosti.
Příjem žádostí byl ukončen dne 30.10.2020 ve 12:00 a aktivní odkaz na formulář žádosti byl 12.11.2020 odstraněn.
Ing. Tomáš Vaněk
11.10.2019Výsledky 1. – 3. výzvy kotlíkových dotací v Ústeckém kraji
Mapová aplikace zobrazující přehledně výsledky čerpání dotací v předchozích výzvách kotlíkových dotací v Ústeckém kraji.
Ing. Tomáš Vaněk
27.2.2017Výsledky 2. Výzvy kotlíkových dotací v Ústeckém kraj
Výsledky čerpání dotací v rámci 2. Výzvy kotlíkových dotací v Ústeckém kraji jsou přehledně zobrazeny v mapové aplikaci s výsledky čerpání dotací v rámci 1. Výzvy kotlíkových dotací v Ústeckém kraji (viz. níže).
Ing. Tomáš Vaněk

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém