Orientační nabídka


 

Kraj a univerzita ve společném projektu

1
Rektorka Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Iva Ritschelová projednala s hejtmankou Ústeckého kraje Janou Vaňhovou možné zapojení univerzity do krajského projektu.
 

 
 

Tisková zpráva z 11. ledna 2010

Kraj a univerzita ve společném projektu

 

Ústecký kraj zvažuje podání žádosti do projektové výzvy v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace – Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky.

Hlavním cílem projektu by byl vznik návštěvnického centra v Terezíně, které by bylo zaměřené právě na propagaci vědy a techniky pro školou povinnou mládež. Takovým centrem se myslí zábavně naučné centrum, které nenucenou populární formou a prostřednictvím interaktivních pomůcek a exponátů nabízí výuku a možnost hlubšího porozumění podstaty fyzikálních a přírodních jevů.

Jednání o přípravě projektu se zúčastnil také Ing. František Jochman za Krajskou hospodářskou komoru Ústeckého kraje a rektorka Univerzity Jana Evangelisty Purkyně doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc. Pokud se UJEP do projektu zapojí, bude jejím úkolem připravit vlastní obsahovou náplň centra takovou formou, aby zaujala právě cílovou skupinu – především děti a mládež. Snahou totiž je zvýšit zájem mladé generace o studium technických oborů a tím posílit růst počtu studentů těchto oboru na středních odborných a vysokých školách.

Projekty jsou v rámci výzvy hrazené ze 100% a náklady se předpokládají v rozsahu 30 – 150 milionů korun.

 

Připravila:

Mgr. Magdalena Hanáčková, tisková mluvčí

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 726

mob. 737 203 666

hanackova.m@kr-ustecky.cz

1

Rektorka UJEP Iva Ritschelová na jednání s hejtmankou Janou Vaňhovou 

2

 
Zodpovídá: Mgr. Magdalena Hanáčková
Vytvořeno / změněno: 11.1.2010 / 11.1.2010 | Účinnost do: 31.1.2011
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém