Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Zdravotnictví > Rozvojové a strategické dokumenty > Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015 – 2020

 

Kraj domlouvá se Saskem detaily spolupráce v oblasti záchranné služby

 
logo ÚK
Ústecký kraj zahájil v Drážďanech první konkrétní kroky, které povedou k určení podmínek vzájemné spolupráce v příhraničí mezi záchrannou službou v Ústeckém kraji a Sasku. Jednání, kterého se zúčastnil náměstek hejtmana Stanislav Rybák a krajský zastupitel Petr Brázda, ukázalo, že se musí vyřešit několik zásadních otázek.
Tisková zpráva ze dne 15. dubna 2013
 

 
 

Konkrétní podobu spolupráce bude muset řešit především zřizovatel jednotlivých záchranných služeb, tedy Ústecký kraj. Jsou to například otázky vymezení spádových oblastí nemocnic, vzájemné komunikace včetně součinnosti dispečinků na obou stranách,  doplnění základní jazykové vybavenosti atd. Na ministerstvo zdravotnictví připadne také řada úkolů, z nichž nejdůležitější  bude dořešení vzájemného vyrovnání zdravotních pojišťoven na obou stranách.

Rámcová smlouva, kterou podepsali ministři zdravotnictví České republiky a Spolkové republiky Německo Leoš Heger a Daniel Bahr na začátku dubna, vymezuje základní právní rámec pro přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby, umožňuje určité výjimky ze stávající vnitrostátní právní úpravy obou států a zároveň ponechává prostor pro konkretizaci pravidel a podmínek přeshraniční spolupráce oprávněných subjektů, které jsou odpovědné za zajištění zdravotnické záchranné služby v daném území. V České republice se kromě Ústeckého kraje jedná o kraje Liberecký, Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský, na německé straně jsou to pak státní ministerstva spolkových zemí Svobodného státu Sasko a Svobodného státu Bavorsko.

Na společném setkání byla projednána i další témata, jako jsou pronikání drog z České republiky do Saska a lázeňská péče. Domluvená byla i pomoc během chystané rekonstrukce silnice ve městě Sebnitz, kvůli které se předpokládá uzavření hraničního přechodu na dobu nejméně půl roku.

V krajské delegaci byl také Miroslav Tichý, děkan Fakulty zdravotních studií UJEP, který informoval o záměru navázat kontakty a spolupráci s drážďanskou Lékařskou fakultou při Technické univerzitě v oblasti výměny studentů a pedagogů a v oblasti výzkumu.

Kontakt:

Mgr. Alena Tichá, oddělení tiskových informací

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.:   +420 475 657 741

Mob.:+420 777 499 822

Mail:   ticha.a@kr-ustecky.cz

 
Zodpovídá: Mgr. Alena Tichá
Vytvořeno / změněno: 15.4.2013 / 15.4.2013 | Účinnost do: 15.5.2013

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Zdravotnictví

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Petr Severa

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém