Orientační nabídka


 

Kraj nabídne tři nové dotační možnosti pro podnikatele

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo možnost využití tří voucherů z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027. Podnikatelé Ústeckého kraje budou moci žádat o Voucher pro rozvoj podnikání, Inovační voucher a Digitální voucher. Vouchery nejsou standardními poukázkami, ale jde o speciální dotační programy 100 % hrazené z prostředků Evropské Unie určené na úhradu nákladů spojených s podporovanými aktivitami. O dotace bude možné žádat od 15. ledna 2024 do 30. září 2024.
Tisková zpráva z 30. října 2023
teamwork
 

Odkazy


 
 
Voucher pro rozvoj podnikání je určen na podporu vzniku nových nebo rozvoj stávajících podnikatelských záměrů a podnikatelských aktivit. Předmětem podpory jsou především výdaje na zahájení nebo rozšíření výroby nebo poskytovaných služeb a zlepšení fungování malých a středních podniků. Na program je celkově vyčleněno 100 186 915 korun. 

Cílem inovačního voucheru je podpořit inovační potenciál malých a středních podniků. Podpora je zaměřena především na vývoj, testování a tvorbu nových produktů a zlepšování funkčnosti stávajících produktů a pořízení výrobních zařízení související s inovovaným produktem. Podporovanou aktivitou je také nákup služeb, které žadatel potřebuje pro své inovační aktivity. Zároveň lze podpořit i tvorbu účelových pracovních míst v oblasti inovací. Na tento typ voucheru je alokováno 20 000 000 korun. 

Digitální voucher je zaměřen na aktivity spojené s digitální transformací malých a středních podniků. Podpora zahrnuje především pořízení digitálních technologií a služeb nebo automatizaci procesů. Celkový objem finančních prostředků na dotační program činí 20 000 000 korun. 

„Vyhlášení těchto tří dotačních programů předcházelo poměrně náročné vyjednávání s Ministerstvem životního prostředí a ostatními uhelnými kraji. Je to první zastřešující projekt z Operačnímu programu Spravedlivá transformace, který nyní spouštíme. Vnímám to jako významnou a unikátní podporu pro podnikatele a jejich investiční záměry,“ řekla radní Iva Dvořáková


Cílem podpory z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027 je umožnit regionům v transformaci a jejich občanům řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady změn. Finanční nástroje mají, mimo jiné, pomoci vytvořit nová pracovní místa pro zaměstnance v odvětvích v útlumu, udržet místa stávající, zajistit rozvoj odvětví spojených s transformací na nízkouhlíkovou ekonomiku a přispět k její diverzifikaci. Podpora míří na podnikatele, a to především na malé a střední podniky, avšak i na další subjekty.

 
Zodpovídá: Mgr.et Bc. Ondřej Nitsch
Vytvořeno / změněno: 30.10.2023 / 30.10.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém