Orientační nabídka


International


Hledat
 

Kraj podepsal smlouvu k zajištění financování regionální železniční osobní dopravy

logo ÚK
Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček dnes připojil svůj podpis na dodatek ke Smlouvě o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy, na základě které jsou krajům poskytovány finanční prostředky na kompenzaci veřejných služeb ve veřejné drážní osobní dopravě určené na financování dopravní obslužnosti regionální železniční osobní dopravou.
 

 
 

Smluvními stranami jsou na jedné straně Česká republika, zastoupená Danem Ťokem, ministrem dopravy, na straně druhé všemi kraji ČR zastoupenými svými hejtmany (příp. primátorkou) a Asociace krajů České republiky zastoupenou Janou Vildumetzovou, předsedkyní Rady Asociace krajů ČR na straně třetí. Po podpisu hejtmana ÚK přibydou ještě podpisy z Karlovarského kraje, Hlavního města Prahy a Asociace krajů České republiky.

Dnes podepisovaný dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě upravuje způsob zajištění financování v případě využití podpory z Operačního programu Doprava (OPD) na pořízení železničních kolejových vozidel. V případě využití podpory z OPD se se kraje zavazují zajistit, aby dopravce pro plnění předmětných veřejných služeb po skončení platnosti smlouvy o veřejných službách zadané na základě přímého zadání s dobou plnění nejvýše do roku 2023 byl vybrán na základě otevřeného nabídkového řízení, a takto vybraný dopravce po dobu platnosti nové smlouvy o veřejných službách pro plnění veřejných služeb využíval předmětná železniční vozidla pořízená s využitím OPD.

Jednodušeji se dá říci, že krajům, které chtějí vozidla pořizovat z programu OPD, budou dále poskytovány finanční prostředky i po roce 2023, pokud nový dopravce vzejde z otevřeného nabídkového řízení. Zároveň musí takový dopravce po dobu plnění smlouvy používat vozidla pořízená s pomocí OPD.

ds


 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 20.12.2017 / 20.12.2017
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies