Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Kraj podepsal smlouvu k zajištění financování regionální železniční osobní dopravy

 
logo ÚK
Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček dnes připojil svůj podpis na dodatek ke Smlouvě o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy, na základě které jsou krajům poskytovány finanční prostředky na kompenzaci veřejných služeb ve veřejné drážní osobní dopravě určené na financování dopravní obslužnosti regionální železniční osobní dopravou.
 

 
 

Smluvními stranami jsou na jedné straně Česká republika, zastoupená Danem Ťokem, ministrem dopravy, na straně druhé všemi kraji ČR zastoupenými svými hejtmany (příp. primátorkou) a Asociace krajů České republiky zastoupenou Janou Vildumetzovou, předsedkyní Rady Asociace krajů ČR na straně třetí. Po podpisu hejtmana ÚK přibydou ještě podpisy z Karlovarského kraje, Hlavního města Prahy a Asociace krajů České republiky.

Dnes podepisovaný dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě upravuje způsob zajištění financování v případě využití podpory z Operačního programu Doprava (OPD) na pořízení železničních kolejových vozidel. V případě využití podpory z OPD se se kraje zavazují zajistit, aby dopravce pro plnění předmětných veřejných služeb po skončení platnosti smlouvy o veřejných službách zadané na základě přímého zadání s dobou plnění nejvýše do roku 2023 byl vybrán na základě otevřeného nabídkového řízení, a takto vybraný dopravce po dobu platnosti nové smlouvy o veřejných službách pro plnění veřejných služeb využíval předmětná železniční vozidla pořízená s využitím OPD.

Jednodušeji se dá říci, že krajům, které chtějí vozidla pořizovat z programu OPD, budou dále poskytovány finanční prostředky i po roce 2023, pokud nový dopravce vzejde z otevřeného nabídkového řízení. Zároveň musí takový dopravce po dobu plnění smlouvy používat vozidla pořízená s pomocí OPD.

ds


 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 20.12.2017 / 20.12.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém