Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média > Tiskové informace

 

Kraj požaduje po vládě řešení umožňující nárůst mezd řidičů

 
duk
Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček se obrátil spolu s primátory měst Teplice, Most, Děčín, Ústí nad Labem a Chomutov na vládu ČR s žádostí o řešení dopadů vládních nařízení na dopravce působící v Ústeckém kraji a jednotlivých městech.
 

 
 

Vláda ČR vydala v průběhu roku 2016 vládní nařízení, kterými došlo k výraznému nárůstu zaručených mezd řidičů. V této souvislosti Ústecký kraj jednal s některými dopravci a společně se shodli, že by mohlo dojít ke kolapsu veřejné dopravy, pokud by dopravci nenašli dostatek prostředků pro navýšení mezd řidičů dle uvedených platných nařízení vlády.

Ústecký kraj musí respektovat stávající smlouvy o veřejných službách uzavřené s jednotlivými dopravci, které jsou platné, účinné a pro zúčastněné strany plně závazné. Ústecký kraj musí zejména zohlednit, že (a) uzavřené smlouvy jsou veřejnými zakázkami, při jejich uzavírání a změnách je nutné dodržet pravidla stanovená v zákoně o zadávání veřejných zakázek, i to, že (b) uzavřené smlouvy obsahují specifická pravidla o každoročním navyšování ceny dopravního výkonu mimo jiné v závislosti na meziročním zvýšení průměrné hrubé nominální mzdy vyhlášené Českým statistickým úřadem. Ústecký kraj nemůže odhlédnout ani od toho, že předmětná nařízení vlády nejsou adresována krajům ani obcím, ale dopravcům v pozici zaměstnavatelů, a již od počátku upozorňoval na problémy, které následně vzniknou.

Ústecký kraj se již v této věci obrátil spolu s pěti statutárními městy v Ústeckém kraji na vládu ČR s žádostí, aby v případě potřeby dopravcům působícím v Ústeckém kraji pomohla. Dle informací kraje byla žádost v podobném znění obecně pro celou Českou republiku zaslána i ze Svazu měst a obcí ČR a problematika byla také diskutována Sdružením dopravních podniků a Asociací krajů České republiky. Ústecký kraj pevně věří, že se vláda ČR, která jistě při přijímání zmíněných nařízení zvážila jejich možné dopady na provozování veřejné dopravy v ČR, bude touto záležitostí v plné vážnosti zabývat a přijme kroky nezbytné k tomu, aby nebyla ohrožena veřejná doprava a nedocházelo k dalšímu zvyšování napětí mezi řidiči.

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 21.12.2016 / 21.12.2016

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém