Orientační nabídka


 

Kraj rozšíří spolupráci se Zdravotním ústavem

z
Hejtman Oldřich Bubeníček za přítomnosti svého 1. náměstka Stanislava Rybáka přijal vedení Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem v čele s jeho ředitelem Pavlem Bernáthem. Cílem setkání bylo informovat vedení kraje o aktivitách Zdravotního ústavu a projednat možnou spolupráci.
 

 
 

„Cením si dosavadní spolupráce ústeckého zdravotního ústavu a kraje. Ústav má nezastupitelné místo při podpoře veřejného zdraví. Jsem přesvědčen, že nalezneme další vzájemně prospěšné oblasti spolupráce,“ řekl v úvodu Oldřich Bubeníček.

Ředitel Pavel Bernáth i vedoucí centra imunologie a mikrobiologie Vlastimil Král konstatovali, že díky aktivitám kraje se podařilo udržet sídlo zdravotního ústavu v Ústí nad Labem. Při loňské reorganizaci struktury zdravotních ústavů se z původních 14 v ČR (jeden z nich byl právě ústecký) měly stát pouze dva, a to se sídlem v Praze a v Ostravě. Nakonec se podařilo, že od 1.6.2012 Zdravotní ústavy se sídlem v Praze, Kolíně, Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Liberci, Hradci Králové a v Pardubicích přešly pod řízení Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem (ZÚÚL), který se stal jejich nástupnickou organizací.

Důležitým aspektem činnosti ZÚ ÚL je podpora veřejného zdraví, tedy péče o prevenci. Tuto oblast je podle vyjádření představitel ZÚÚL potřeba posunout výše na žebříčku priorit zdravotnictví. ZÚÚL například prováděl pro kraj v roce 2010 měření emisí na objízdných trasách nedokončené D8 a vznikla tak studie pod názvem „Ověření znečištění ovzduší v místech silného automobilového provozu a objektivizace jeho vlivu na zdraví obyvatel“, která byla široce prezentována.

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem je také partner projektu „Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji“. ZÚÚL připraví na jaře ve spolupráci s ÚK konferenci s podrobnou prezentací činnosti ústavu a v průběhu roku bude připraven návrh memoranda o spolupráci kraje a ústavu.

Jednání se dále zúčastnil Petr Severa, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví KÚÚK, za ZÚÚL pak vedoucí centra ekonomiky a obchodu Petr Bušek a vedoucí centra imunologie a ekoimunologie Josef Richter.

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem je zdravotnické zařízení, příspěvková organizace, zřizovatelem zdravotního ústavu je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Postavení a působnost Zdravotního ústavu upravuje zákon o ochraně veřejného zdraví a Statut Zdravotního ústavu, schválený MZd ČR.

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem poskytuje služby hygienických laboratoří, služby v oblasti pracovního lékařství a fyziologie práce, vyhodnocuje zdravotní rizika životního a pracovního prostředí, zajišťuje očkování, poradenskou činnost, klinickou diagnostiku a zabezpečuje řadu dalších činností a služeb.

Připravil: OTI

2

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 1.3.2013 / 1.3.2013
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém