Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje zvolila své vedení na další tři roky

 
1
Dne 9. prosince 2020 proběhlo v Mostě zasedání Valné hromady Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje. Hlavním bodem programu byla volba předsedy, místopředsedů, členů představenstva a kontrolní komise pro období 2020-2023.
Tisková zpráva ze dne 10. prosince 2020
 

 
 

Předsedou Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje (KHK ÚK) byl zvolen Ing. Vladimír Zemánek, místopředseda Okresní hospodářské komory Most.

Prvním místopředsedou a současně druhým statutárním zástupcem se stal Ing. František Jochman, LL.M., předseda Okresní hospodářské komory Louny.

Valná hromada dále zvolila na další tříleté období z řad svých členských okresních hospodářských komor:
  • místopředsedy: Ing. Jiřího Astera, Mgr. Jiřího Dostála, Mgr. Zbyňka Pěnku, Ing. Dorotheu Kresslovou, Mgr. Jiřího Kalacha,
  • ostatní členy Představenstva: Ing. Dalibora Voborského, Jiřího Šnábla, Richarda Kirbse, Mgr. Pavlínu Kalitovou, Ing. Rudolfa Junga, Ing. Luďka Formana, Ing. Františka Šimka,
  • členy Kontrolní komise: Ing. Hanu Kameníkovou, Ing. Adama Zwettlera, Ing. Miroslava Poláka, Ing. Vladimíra Wagnera, Mgr. Alici Kačerovou, Evu Fišnarovou, Ing. Jitku Nešvarovou.
První zasedání Představenstva KHK ÚK v novém složení proběhne dne 13. ledna 2021.

Slovo předsedy Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje
Motto: Novými technologiemi k prosperitě kraje

Novým předsedou Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje se rozhodnutím Valné hromady KHK ÚK dne 9. prosince 2020 stal Ing. Vladimír Zemánek, místopředseda Okresní hospodářské komory Most a odborný expert v oblasti chemie.

Celý svět, hlavně Evropa, v současné době řeší kromě dopadů pandemie Covidu-19 přechod na bezuhlíkaté technologie. To se výrazně dotýká Ústeckého kraje, jelikož jeho hlavní potenciál je historicky založen na těžbě a využití hnědého uhlí. Stávající situace je pro podnikatele a celý kraj velice složitá, nicméně já v ní vidím určitou příležitost. Na území Ústeckého kraje leží jedno z největších ložisek lithia na světě. Také zde vyrábíme nejvíce vodíku v celé republice. To tvoří společně s naší polohou vedle sousedícího Německa a průmyslovou zkušeností našich obyvatel solidní základ pro rozvoj a zavádění nových bezemisních technologií.
 
Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje působí jako sdružení 7 hospodářských komor, jejichž prostřednictvím eviduje členství zhruba 700 podnikatelských subjektů, což reprezentuje 80% zaměstnanců z celkové zaměstnanosti soukromého sektoru kraje.  Proto je Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje subjektem, který může v tomto přerodu sehrát jednu z klíčových rolí.

Ve smyslu Zákona o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky č. 301/1992 Sb. jako jediný zákonný reprezentant všech podnikatelů v České republice bude i v nastávajícím volebním období Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje hledat možná řešení hospodářského růstu našeho kraje, což mimo jiné zahrnuje oblasti vzdělávání, školství, výzkumu, exportu, trhu práce, podnikání, průmyslu atd.

Rozhodl jsem se přijmout pozici předsedy KHK ÚK zejména proto, že z tohoto kraje pocházím a žiji v něm celý život. Ve své profesní praxi jsem byl několikrát zodpovědný za přípravu a realizaci strategických rozvojových záměrů některých významných podniků Ústeckého kraje, působících v chemickém průmyslu a energetice. Svou zkušenost chci takto zúročit pro podporu nových odvětví, kterými jsou například inovativní technologie, založené na výrobě a aplikaci „zeleného“ vodíku nebo elektromobilita.

ZDROJ: Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje

KHK ÚK
Ing. Vladimír Zemánek, předseda Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje

 


 
Zodpovídá: Mgr. Hana Šťástková
Vytvořeno / změněno: 10.12.2020 / 10.12.2020

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém