Orientační nabídka


 

Krajská zdravotní disponuje přístrojem pro roboticky asistovanou rehabilitaci chůze

kz
Rehabilitační oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem (MNUL) uvádí do provozu přístroj pro roboticky asistovanou rehabilitaci chůze. Jedná se o nejmodernější variantu přístroje „Lokomat Pro“, který byl pořízen spolu s dalšími přístroji z projektu „Zdravotnické přístroje pro KZ, a. s. – 2015“, podpořeného z Regionálního operačního programu Severozápad. Pořízení přístroje „Lokomat Pro“ schválila na doporučení Ústeckého kraje Komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků Ministerstva zdravotnictví České republiky. Jeho pořizovací cena byla 11 876 150 Kč včetně DPH.
 

 
 

Uvedení přístroje do provozu byl rovněž přítomen první náměstek hejtmana Ústeckého kraje Stanislav Rybák. Zdůraznil, že MNUL je dnes špičkově vybavena pro stránce přístrojové i personální. Generální ředitel Krajské zdravotní Petr Fiala uvedl, že přístroj v ústecké Masarykově nemocnici je zatím v České republice jedinou nejmodernější variantou s novým systémem umožňujícím variabilní nastavení pohybu či fixace pánve.

„Po proškolení zaměstnanců a zkušebním provozu přístroj uvedeme do běžného provozu od 1. dubna letošního roku. V rámci všeobecného zdravotního pojištění zatím pro pojištěnce Všeobecné zdravotní pojišťovny, i když doufáme, že i ostatní pojišťovny se brzy k nasmlouvání této péče pro své pojištěnce přidají. Osmdesát pět procent ceny tohoto přístroje je hrazeno z Regionálního operačního programu Severozápad a zbylých patnáct procent uhradila Krajská zdravotní díky navýšení kapitálového jmění z finančních prostředků svého jediného akcionáře, kterým je Ústecký kraj,“ řekl Petr Fiala.

MUDr. Pavel Maršálek, primář Rehabilitačního oddělení ústecké Masarykovy nemocnice, řekl, že zakoupením přístroje pro roboticky asistovanou rehabilitaci chůze došlo k další modernizaci ústeckého Komplexního cerebrovaskulárního centra, zajišťujícího péči pro pacienty po cévních mozkových příhodách a traumatech mozku.

Připravil: KZ a OMK

kz
První náměstek hejtmana Stanislav Rybák se zajímal o zprovoznění nového zařízení v MNUL

kz

kz

 

 

 

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 25.3.2016 / 25.3.2016
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém