Orientační nabídka


 

Krajská zdravotní má již devátou kliniku v ústecké Masarykově nemocnici

or
Krajskou zdravotní, a. s. - Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem a ústeckou Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) spojuje od pondělí 4. září 2017 devět klinik. Nově k současným osmi klinickým pracovištím přibyla Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií UJEP a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
 

 
 

Spolupráce Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem začala v roce 2008, kdy byly v ústecké nemocnici ustaveny první dvě kliniky, kardiologická a neurochirurgická. O pět let později k nim přibyla gynekologicko-porodnická klinika a rok na to dalších pět klinik - dětská, oční, úrazové chirurgie, urologie a robotické chirurgie a anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny.

„Vedením kliniky je pověřen MUDr. Karel Sláma, Ph.D., který převzal primariát po svém otci, emeritním primáři MUDr. Karlu Slámovi. Ten svou vynikající prací posunul ORL v Masarykově nemocnici na úroveň fakultních nemocnic. V tradici, kterou pořádáním celostátní odborné konference založil a jíž 23 let předsedal, jeho syn také pokračuje. Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku se statutem krajského pracoviště pro 1,5 milionu obyvatel bude i nadále zajišťovat jak specializovaná ambulantní vyšetření, tak operační zákroky," přiblížil Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní.

„Krajská zdravotní společně s univerzitou usiluje o to, aby se ústecká Masarykova nemocnice stala fakultní nemocnicí. Memorandum, které jsme společně s Ústeckým krajem před dvěma lety podepsali, nás zavazuje, abychom usilovali dál v první etapě zde získat detašované pracoviště lékařské fakulty v Plzni, která je součástí pražské Karlovy Univerzity. Opravňuje nás k tomu slova ministrů zdravotnictví Němečka i Ludvíka, kteří při návštěvě Masarykovy nemocnice konstatovali, že má úroveň fakultní nemocnice," připomněl Jiří Novák s tím, že Krajská zdravotní vítá záměr UJEP postavit nové budovy pro Fakultu zdravotnických studií a je připravena poskytnout pozemky přímo v prostorách Masarykovy nemocnice.

Dodal také, že se Krajská zdravotní snaží pro Masarykovu nemocnici získat statut komplexního kardiovaskulárního centra a že představenstvo společnosti rozhodlo o dostavbě nemocnice podle původního projektu, v němž je zahrnuto vybudování operačních sálů pro kardiochirurgii, kde právě probíhá výběrové řízení na projektovou dokumentaci na dostavbu.

„Děkuji vedení univerzity za spolupráci při ustavení kliniky, děkuji primáři MUDr. Karlu Slámovi, Ph.D., všem lékařům, sestrám, pomocnému personálu za příkladnou práci," řekl předseda představenstva Krajské zdravotní.

K poděkování se připojil náměstek hejtmana Ústeckého kraje Stanislav Rybák: „Chci poděkovat celému kolektivu ORL a především poblahopřát emeritnímu primáři MUDr. Karlu Slámovi, který působil v čele oddělení 24 let, k dosažení jednoho z jeho životních cílů, jímž jistě vznik kliniky byl. Chtěl bych také ocenit spolupráci, kterou má UJEP s Krajskou zdravotní, kdy společně s Ústeckým krajem se snažíme, aby celá Krajská zdravotní a především Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, jako její vlajková loď, poskytovala špičkovou zdravotní péči občanům celého Ústeckého kraje a v některých případech i z jiných krajů."

Rektor univerzity Martin Balej mimo jiné informoval o dosavadních a nejbližších chystaných krocích v přípravě výstavby objektů fakulty v areálu ústecké nemocnice. „Bereme to skutečně velmi vážně. Do této chvíle jsme během asi jednoho rok činnosti získali zhruba miliardu finančních prostředků z evropských fondů. Věřím, že to povede k větší akceleraci spolupráce a provázanosti. A podpora Ústeckého kraje je letos v takové intenzivní míře, ve které historicky nikdy nebyla. Směřujeme ji do přípravy zdravotnického personálu, studentů na Fakultě zdravotnických studií," řekl Martin Balej.

Kliniky v Krajské zdravotní - Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem mají stěžejní důležitost rovněž pro Fakultu zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem. „Jako zdravotnická fakulta usilujeme o to, aby se Masarykova nemocnice stala fakultní nemocnicí.  To, zatím, bohužel, není podle současné legislativy možné, a proto jdeme cestou postupného ustanovování klinik," uvedl Zdeněk Havel, děkan fakulty.

MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem poděkoval všem zaměstnancům oddělení a nyní již kliniky, ale i předcházejícím přednostům, bez jejichž práce by při současné nedostatku ORL pracovišť v kraji dnes nebyla na tak vynikající úrovni. Primář MUDr. Karel Sláma, Ph.D., poté v prezentaci přiblížil historii oddělení ORL v ústecké nemocnici, její milníky a osobnosti.

Zdroj: KZ

or

or
Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s. při projevu

 

or

 

or
Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice

or
Stanislav Rybák, náměstek hejtmana Ústeckého kraje

 

or
Martin Balej, rektor UJEP

or
Primář MUDr. Karel Sláma, Ph.D., pověřený vedením Kliniky ORL

 

 

or
Podpis listin k ustavení Kliniky ORL

 

or

 

or

 

or


 

 

 

 

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 5.9.2017 / 5.9.2017
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies