Orientační nabídka


 

Krajská zdravotní ocenila své zaměstnance za výsledky v oblasti vědy a výzkumu

KZ
Krajská zdravotní, a. s., (KZ) uspořádala ve středu 23. června 2021 v červené aule Kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem sedmý ročník Výroční vědecké konference spojený s předáním ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu – cen Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z řad lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků ze spolupracujících profesí. Mimořádně šlo o předání ocenění za roky 2020 i 2019, protože konání konference loni zhatila pandemie nemoci COVID-19. Záštitu nad akcí převzal Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje.
Tisková zpráva ze dne 25. června 2021
 

 
 

Výsledky soutěže o nejlepší vědecké práce v daných kategoriích slavnostně vyhlásil Martin Sameš, předseda Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s. Akce se kromě hejtmana Schillera zúčastnili zástupci KZ - předseda představenstva Ondřej Štěrba, předseda dozorčí rady Karel Krejza, generální ředitel Petr Malý, náměstek pro řízení zdravotní péče Jiří Laštůvka a členové Vědecké rady KZ. Univerzitu J. E. Purkyně (UJEP) reprezentovali prorektor Martin Novák, děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP Zdeněk Havel a další její zástupci i hosté z akademické, profesní i veřejné sféry. Akce se také zúčastnil Petr Nedvědický, primátor města Ústí nad Labem.

„Máte za sebou skutečně těžké období, které ještě nekončí, ale vidíme světlo na konci tunelu. Určitě jste si prošli očistcem. O to více si vážím skutečnosti, že i v takové době jste věnovali čas vědecké činnosti. Blahopřeji všem, kdo ocenění získali a děkuji těm, kdo vás podpořili - jak managementu Krajské zdravotní, tak všem, kteří s vámi spolupracovali a vytvářeli podmínky. Myslím si, že to bylo těžší v době, v níž se už nějaký čas nacházíme,“ zdůraznil při zahájení Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje.

Pro stimulaci publikační a vědecké činnosti vyhlásila Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s., za roky 2019 a 2020 výroční ceny za nejlepší vědeckou práci lékaře (cena předsedy představenstva), cenu za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let (cena generálního ředitele), cenu za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracovníků (cena předsedy dozorčí rady) a cenu za nejlepší odbornou práci v oblasti ošetřovatelství (cena náměstka pro řízení zdravotní péče). Za rok 2019 byla udělena cena za nejlepší publikace autora s nejvyšším kumulativním impakt faktorem (cena Vědecké rady KZ).

„Máme za sebou období, které nebylo jednoduché, a bezpochyby chceme všichni věřit, že se zase pomalu a opatrně vracíme do normálu. Na druhou stranu tato doba jasně ukázala, jak strašně důležitou roli v životě všech zdravotníci hrají. Chci touto cestou všem svým kolegům z Krajské zdravotní poděkovat, velmi si jejich práce vážím. A těm, které jsme v rámci výroční konference ocenili, i pogratulovat,“ uvedl Ondřej Štěrba, předseda představenstva KZ.

„Jsem nesmírně hrdý na to, že se mohu zúčastnit této vědecké konference a také předat ceny za nejlepší vědecké práce. Když už jsem se sám vědecké kariéře trochu zpronevěřil… Kdysi jsem slyšel od jednoho žadatele o dotaci, že žádný gól lidstvo neposune. Zato jsem přesvědčen, že vaše vědecké práce lidstvo posunují a jsem vám za to vděčný. Přeji vám mnoho úspěchů, hodně klidu do příštích let a ať to máme všichni jednodušší,“ řekl Karel Krejza, předseda dozorčí rady KZ.

„Opakovaně říkáme, že chceme podporovat vědu a výzkum a chceme také veřejnosti prezentovat špičkovou práci našich pracovišť a lidí na nich. I já se tedy připojuji s gratulací všem oceněným, kteří odvedli kus práce. A protože chceme, aby o jejich kvalitách vědělo co nejvíce lidí, zřizujeme nyní elektronickou vědeckou knihovnu, kde budou oceněné práce přístupné,“ uvedl Petr Malý, generální ředitel KZ.

Profesor Sameš zhodnotil dosavadní činnost vědecké rady a celkové výsledky jednotlivých pracovišť Krajské zdravotní, a. s., v předchozích dvou letech. Poděkoval za k dnešnímu dni v sedmi kolech poskytnutou interní grantovou podporu v celkové výši 23 milionů korun. Představil také nového člena Vědecké rady KZ Tomáše Novotného, přednostu Ortopedické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Následovalo vlastní udílení cen Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s. Nejprve za rok 2019, poté za rok 2020. Ocenění v každé kategorii získali kromě diplomu i peněžitou odměnu. Mezi vítězné autory byla rozdělena za oba roky částka 610 tisíc korun.

2019

Cenu předsedy představenstva za nejlepší vědeckou práci lékaře za 1. místo získal Vladimír Bobek z Oddělení hrudní chirurgie ústecké Masarykovy nemocnice (MNUL) a kolektiv autorů, za 2. místo ji převzal Martin Sameš z Neurochirurgické kliniky v MNUL a cena za 3. místo náleží kolektivu autorů z Komplexního cerebrovaskulárního centra při MNUL v čele s Davidem Černíkem. 

První místo a cenu generálního ředitele za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let získala Petra Meluzinová z Kliniky úrazové chirurgie v MNUL, cenu za 2. místo Hynek Zítek z Neurochirurgické kliniky v MNUL a za 3. místo Jan Lodin ze stejného pracoviště.

Cenu za nejlepší vědecké publikace autora s nejvyšším kumulativním impakt faktorem za rok (cenu Vědecké rady KZ) převzal Roman Škulec z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) v MNUL.

Cenu předsedy dozorčí rady za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracovníků obdržel Petr Kelbich, vedoucí Biomedicínského centra MNUL. 

V soutěži o cenu náměstka pro řízení zdravotní péče za nejlepší odbornou práci v oblasti ošetřovatelství uspěly Monika Tesařová a Petra Jelínková z Neurochirurgické kliniky v MNUL. Na druhém místě skončila Petra Janoušová z Emergency MNUL. Oceněnou na třetím místě byla Zuzana Hejčlová z Neurochirurgické kliniky.

2020

Cenu předsedy představenstva za nejlepší vědeckou práci lékaře za 1. místo získal Roman Škulec z KAPIM, za 2. místo ji dostal Robert Bartoš a jako 3. nejlepší v této kategorii vědeckou práci měl Vladimír Bobek z Oddělení hrudní chirurgie MNUL.

První místo a cenu generálního ředitele za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let získal Vojtěch Kunc z Kliniky úrazové chirurgie v MNUL, cenu za 2. místo Vít Bába z téže kliniky a za 3. místo Dušan Ospalík z Neurologického oddělení MNUL.

Cenu předsedy dozorčí rady za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracovníků obdržel Petr Kelbich, vedoucí Biomedicínského centra MNUL. 

V soutěži o cenu náměstka pro řízení zdravotní péče za nejlepší odbornou práci v oblasti ošetřovatelství zvítězily Monika Tesařová, Lucie Lippertová a Kateřina Tomová z Neurochirurgické kliniky v MNUL. Na druhém místě skončila Petra Pöschlová z Neurologického oddělení Nemocnice Chomutov. Cenu za třetí místo v kategorii převzaly Kateřina Bělinová a Petra Janoušová z Emergency MNUL. Vítězky na závěr pokřtily publikaci Ošetřovatelská péče o nemocné v neurochirurgii, za jejíž autorství nejvyšší ocenění získaly.

Slavnostní setkání v Kampusu ústecké univerzity moderovala Inna Puhajková. V programu vystoupila zpěvačka Dasha.

výroční vědecká konference
Výroční vědecké konference se zúčastnil mimo jiné hejtman Jan Schiller

výroční vědecká konference
Konference se uskutečnila v červené aule kampusu UJEP

  


 
Zodpovídá: Mgr. Hana Šťástková
Vytvořeno / změněno: 25.6.2021 / 25.6.2021
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém