Orientační nabídka


 

Krajská zdravotní otevřela v chomutovské nemocnici zcela nový pavilon s urgentním příjmem

Vedení Krajské zdravotní otevřelo v chomutovské nemocnici nový moderní pavilon urgentního příjmu. Vedle samotného oddělení urgentního příjmu jsou jeho součástí i moderní operační sály, centrální sterilizace, anesteziologicko-resuscitační oddělení a jednotka intenzivní péče. Spolu s nedávno otevřeným urgentním příjmem v děčínské nemocnici patří nová budova v chomutovské nemocnici mezi nejmodernější pavilony v celém Ústeckém kraji. Jeho otevření zásadním způsobem zkvalitní a zrychlí péči o pacienty v chomutovské nemocnici. Stavba za více než 880 milionů korun byla spolufinancována Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19 a Ústeckým krajem.
Tisková zpráva ze dne 25. března 2024
01
 

 
 
Urgentní příjem je zcela nově zřízené oddělení v nemocnici, které zásadním způsobem ovlivní trajektorii pacienta nemocnicí. Jeho základní filozofií je zajištění dostupnosti akutní zdravotní péče na jednom místě, a to bez ohledu na závažnost pacientova stavu, jde o takzvaný bezprahový urgentní příjem. Odsud jej bude zdravotnický personál posílat na příslušná oddělení, případně na místě vyšetří a rovnou přivolá odborného lékaře.

Všechny nemocnice Krajské zdravotní mají své urgentní příjmy zařazené mezi 120 prioritních po celé republice a řadí tak nemocnice Krajské zdravotní mezi páteřní síť zdravotnických zařízení z pohledu Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven.

„Urgentní příjem významným způsobem zlepší přijímání pacientů a rychlost poskytované péče. Jsem velmi rád, že tuto možnost budou mít i obyvatelé Chomutovska a že právě nemocnice v Chomutově se dočkala takto významné investice. Naším cílem je, aby špičková zdravotnická péče byla dostupná ve všech nemocnicích Krajské zdravotní pro všechny občany Ústeckého kraje,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

Jsem velmi rád, že ve velmi krátké době otevíráme již třetí mimořádně významnou stavbu pro zdravotnictví v Ústeckém kraji. Předminulý týden to byla modernizace gynekologicko-porodnického oddělení v teplické nemocnici, minulý týden objekt urgentního příjmu v Děčíně a nyní urgentní příjem v Chomutově. Z přehledu je vidět, že představenstvo společnosti nezapomíná na žádnou z nemocnic, jež patří do společnosti Krajská zdravotní. Celkové náklady rozsáhlé stavby byly přes 880 milionů korun, na čemž se částkou 150 milionů korun podílela dotace z Integrovaného regionálního operačního programu a nejvyšší část byla kryta investiční podporou Ústeckého kraje a investičním úvěrem od Komerční banky, který si vzala Krajská zdravotní pro zajištění svých investičních plánů. Pozitivní u chomutovské stavby je její návaznost na oddělenou poliklinickou část nemocnice nadzemním spojovacím koridorem, takže personál a zejména pacienti se nebudou při přemísťování pohybovat venkovními prostorami nemocnice. Tímto chci zejména poděkovat celému týmu, který se na této moderní stavbě podílel, od autora projektu přes zhotovitele až po celý zdravotní personál chomutovské nemocnice, kterému patří obdiv, neboť musel po více jak dva roky snášet veškerá omezení, která výstavba přinášela,“ říká člen představenstva Krajské zdravotní Stanislav Dostál.

Otevření nového pavilonu v chomutovské nemocnici je pokračováním trendu modernizace nemocnic Krajské zdravotní. Je výsledkem jednotného koncepčního plánu, společného pro všechny naše nemocnice. Toto systémové řešení, kdy jednotlivá pracoviště nemocnic mají na sebe logickou návaznost, je velmi praktické pro personál i pacienty a my v tomto vývoji budeme nadále pokračovat,“ uvádí generální ředitelka Krajské zdravotní Taťána Soharová.

Nová budova chomutovské nemocnice má dva vchody. Z Beethovenovy ulice do ní budou směřovat sanity a z Edisonovy ulice mají přicházet pacienti, kteří dorazili s akutními potížemi po vlastní ose. 

Vybudování nového pavilonu je pro nás prvním a důležitým krokem modernizace chomutovské nemocnice, která nyní disponuje jednotným příjmovým místem, odkud jsou pacienti směrovaní dále. Díky praktickému systému třídění pacientů se zlepší kvalita a rychlost ošetření. Zajímavostí otevřeného pavilonu je jeho propojení s původní zástavbou, kde jsou umístěny interní a chirurgické pavilony v podobě nadzemní kryté lávky, 140 metrů dlouhé, aby bylo mezi objekty možné procházet suchou nohou. Na ni by také měly navazovat v budoucnu další nové pavilony – asi nejblíže jsme stavbě bloku chirurgických oborů,“ vyzdvihuje přednosti nového pavilonu ředitel chomutovské nemocnice Michal Zeman.

Stavbu nového pavilonu projektoval Atelier Penta pod vedením Ing. arch. Jaromíra Homolky. Ta byla zahájena v říjnu roku 2021. Zhotovitelem bylo Sdružení firem OHLA ŽS, a.s., a METALL QUATRO spol. s r.o. Pro veřejnost se brány pavilonu budou otevírat postupně od poloviny dubna v pořadí centrální sterilizace, operační sály a jako poslední oddělení JIP, ARO a samotný urgentní příjem.  

zdroj: KZ, a.s.

01
Slavnostního otevření nového pavilonu v chomutovské nemocnici se účastnil i hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller

 


 
Zodpovídá: Adéla Pašek
Vytvořeno / změněno: 25.3.2024 / 25.3.2024
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém