Orientační nabídka


 

Krajská zdravotní pokračuje v rozšiřování zdravotní péče v Rumburku

Rumburská nemocnice se stala v loňském roce součástí společnosti Krajská zdravotní, a. s., jako detašované pracoviště Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Jednou z výhod tohoto propojení je možnost efektivního využívání kapacit obou zařízení tak, aby byla nejen obyvatelům Šluknovského výběžku, ale i Ústeckého kraje zajištěna dostupnější a co nejkvalitnější zdravotní péče. Dalším cílem této spolupráce je také maximální efektivita při plánování operací v obou zařízeních. Jedním z oborů, kterých se toto propojení týká, je ortopedie.
Tisková zpráva ze dne 23. května 2022
Krajská zdravotní pokračuje v rozšiřování zdravotní péče v Rumburku
 

 
 
Plánované ortopedické výkony byly v poslední době kvůli proběhlé pandemii způsobené onemocněním COVID-19 odkládané a současná poptávka po ortopedických operacích napříč republikou výrazně převyšuje možnosti zdravotnických zařízení. Vedení Krajské zdravotní, a. s., (KZ) proto využilo možnosti volné kapacity na operačních sálech v rumburské nemocnici a pacientům tak byla nabídnuta možnost podstoupit plánované operační výkony právě tam. V minulých dnech v Rumburku operoval Tomáš Novotný, přednosta Ortopedické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Provedl zde osm výkonů v celkové anestezii. Jednalo se převážně o artroskopie velkých kloubů, operoval ale také jeden nezhoubný nádor bérce nebo tzv. Dupuytrenovu kontrakturu dlaně ruky. Operační tým doplnili zdejší zdravotníci.

„Jsou dva zásadní parametry, které tímto postupem řešíme. Operační sály Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jsou nyní při maximálním nasazení všech zdravotníků vytíženy téměř na 100 procent. Vzhledem k centraci řady operací do ústecké nemocnice, ke které dochází mimo jiné také vzhledem k přítomnosti dalších navazujících lékařských specializací a komplementu tohoto zařízení, je pro nás ideální a efektivní možnost využívat a budovat další rezervní sálovou kapacitu pro menší a neakutní výkony mimo ústeckou nemocnici. Dalším neméně podstatným důvodem je posílení zdravotní péče přímo v tomto regionu, kde je ortopedická péče výrazně personálně oslabena, a my rádi přijedeme pomoci. Pacienti tak nebudou muset dojíždět k menším ortopedickým operacím mimo svůj region, což je pro ně praktické a pro systém ekonomické. Věřím, že si na tento model časem zvykneme a bude pro všechny přínosem. Dnes zde operuji poprvé. S ředitelem rumburské nemocnice Michalem Tichým a také s primářem rumburské chirurgie Eidim Hakimim jsme však již domluveni na další pravidelné spolupráci, jejíž frekvence bude záviset na místní poptávce po ortopedických operacích. Z naší kliniky přijede vždy atestovaný lékař, popřípadě vícečlenný tým, který odoperuje místní pacienty, a když bude rezervní kapacita, tak i pacienty z jiných regionů Ústeckého kraje, kterým nebude vadit za operací dojet do Rumburku,“ říká přednosta Novotný.

Zájem ze strany pacientů jednoznačně je, a to jak ze strany obyvatel Šluknovského výběžku, tak i těch, kteří čekali na operaci v Masarykově nemocnici. Plánované operace jim byly často odkládané kvůli covidové pandemii, a proto možnost operace v Rumburku uvítali a dojezd pro ně nebyl problém. „Zájem u našich pacientů předpokládáme a budeme je objednávat na další termín, který je plánován na červen,“ doplňuje staniční sestra z chirurgického oddělení rumburské nemocnice Leona Havlasová

„My od začátku, co nemocnice přešla pod správu Krajské zdravotní, říkáme, že péči zde chceme nejen zachovat, ale rozhodně rozšířit a zkvalitnit. Spolupráce s ústeckou ortopedií je toho jednoznačným důkazem. Pacienti mají nyní možnost být odoperovaní týmem tvořeným zdejšími lékaři spolu se špičkovými odborníky z jiných nemocnic KZ. Jsme opravdu vybaveni, a to jak personálně, tak technicky. Takže operace, jako jsou například právě artroskopie, zde lze bez problémů provádět. Pro pacienty, kteří na zákrok dlouho čekali, se tak otevírá možnost, jak v podstatně kratší době operace podstoupit a vyřešit tak často své vleklé problémy,“ popisuje Michal Tichý, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., pracoviště Rumburk.

Nejedná se o ojedinělou spolupráci. Dalším pracovištěm Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, který s rumburskou nemocnicí začíná spolupracovat je Klinika urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Její přednosta Jan Schraml zde bude provozovat urologickou poradnu zaměřenou zejména na onkourologickou problematiku.

Přednosta ortopedické kliniky v Rumburku odoperoval prvních osm pacientů
Přednosta ortopedické kliniky v Rumburku odoperoval prvních osm pacientů

 
Zodpovídá: Mgr. Hana Šťástková
Vytvořeno / změněno: 23.5.2022 / 23.5.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém