Orientační nabídka


International


Hledat
 

Krajská zdravotní představila budoucnost mostecké nemocnice

Jak bude vypadat mostecká nemocnice za 25 let? Na tuto otázku odpovídá generel rozvoje, který pro Krajskou zdravotní, a. s., zpracovala architektonická kancelář ra15, a.s. Výsledek představili zástupci Ústeckého kraje, vedení Krajské zdravotní, a. s., (KZ) a autorského týmu zpracovatele na tiskové konferenci, která se v Nemocnici Most uskutečnila ve čtvrtek 15. září.
Tisková zpráva ze dne 16. září 2022
a
 

 
 
Stávající budovy v areálu mostecké nemocnice byly stavěny etapovitě. V první etapě roku 1975 byla postavena budova polikliniky, blok I a II, budova OHS a hospodářská budova. V roce 1977 byly dokončeny pavilony infekce, zdravotnické školy, svobodárny a roku 1992 byla dostavěna budova diagnostiky.

Mostecká nemocnice Krajské zdravotní je jednou z důležitých částí zdravotní péče pro spádovou oblast okresu Most, má významný nadregionální přesah a nabízí pacientům specializovaný rozsah poskytované péče. Oborové uspořádání a požadovaná kapacita každé nemocnice je složitý organismus reagující na potřeby populace ovlivněné svým regionem v aktuálním čase. Generel paralelně pracuje s akutními požadavky současnosti a s předpokladem navazujícího vývoje, který umožňuje dostatečnou flexibilitu při změně potřeb v čase.

Výhled do budoucna, investiční plán, tu velmi chyběl, jsem proto rád, že generely vznikly. V minulosti se opravily pavilony mostecké nemocnice z venku, ale i vnitřek si zaslouží další a další investice. Věřím, že touto cestou se nám to společně podaří. Už nyní navíc můžeme, i díky dobrému hospodaření, investovat 250 milionů korun do rekonstrukce chirurgické jednotky intenzivní péče a dětského oddělení. A velmi potřebný urgentní příjem pro další rozvoj nemocnice může Krajská zdravotní začít projektovat. Podle finančního plánu na příští rok bychom snad stejně mohli podpořit i samotnou stavbu urgentního příjmu,“ přislíbil hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

Jednání s architekty, kteří mají zkušenosti s projektováním zdravotnických zařízení, zahájila KZ v loňském roce. Na základě těchto jednání vedení společnosti získalo představu, jaké podklady je potřeba pro architekty připravit, aby výsledný generel rozvoje nemocnic splňoval veškerá očekávání. Generel Nemocnice Most určuje ve třech etapách cílový stav areálu jako celku v roce 2047 a popisuje postupnou cestu k dosažení vymezeného cíle. Podrobnost generelu je prostorová, funkční a urbanistická s komplexním areálovým nadhledem.

Generel vidíme jako možnost rozvoje zdravotní péče a její organizace. Řeší se v něm třeba i vybudování urgentních příjmů, které bohužel často musejí suplovat péči praktických lékařů. Generel mostecké nemocnice jsme viděli jako největší rébus. Jedná se v podstatě o monolitický celek, který nemá opuštěné budovy, nemá na první pohled možnost rozvoje. Věřím ale, že se nám společně s architekty podařilo najít potřebná řešení,“ uvedl generální ředitel KZ Petr Malý.

Myslím, že jsme dospěli k závěru, který se zdravotníkům líbí. Jsem rád, že už nyní můžeme začít s připravenými projekty. Teď se budeme snažit co nejlépe finanční prostředky využít a dál posouvat nemocnici, aby sloužila pacientům a pracoval v ní spokojený personál,“ doplnil ředitel Nemocnice Most, o. z., Pavel Markalous.

Generel je v podstatě živý proces, jednotlivé etapy se mohou prolínat podle dostupných finančních prostředků a dotačních programů. Při každé investiční akci je ale dobré mít takovýto základ. Nejtěžší na generelu mostecké nemocnice bylo najít nejpalčivější problém, který nemocnici tíží – její Achillovu patu, nalézt jeho řešení a seřadit priority rozvoje. Věřím, že se nám to podařilo,“ dodal Libor Hrdoušek z architektonické kanceláře ra15, a. s.

Generel rozvoje v současnosti KZ zpracovává pro všechny své nemocnice, protože si společnost uvědomuje, že požadavky na poskytování zdravotních služeb se neustále vyvíjejí. A pokud je cílem pacientům zajistit péči podle dnešních standardů, je nutné do nemocnic investovat. Aby byly investice promyšlené, tedy aby byla zajištěna funkčnost nemocnic jako celku, je potřeba dlouhodobý plán, který s výhledem dalšího rozvoje zohlední návaznosti jednotlivých oddělení, napojení na infrastrukturu a podobně. A to na období alespoň následujících 20 let.

Představení generelu KZ k Nemocnici Most

zleva: hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller, generální ředitel Krajské zdravotní Petr Malý, radní Ústeckého kraje pro oblast finanční Jan Růžička a ředitel mostecké nemocnice Pavel Markalous

Představení generelu KZ k Nemocnici Most
Hejtman Jan Schiller

Představení generelu KZ k Nemocnici Most
Generální ředitel Krajské zdravotní Petr Malý a radní Ústeckého kraje pro oblast finanční Jan Růžička

Představení generelu KZ k Nemocnici Most
Hejtman Jan Schiller

Představení generelu KZ k Nemocnici Most
zleva: radní Ústeckého kraje pro oblast finanční Jan Růžička, hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller a radní Ústeckého kraje pro oblast zdravotnictví Radim Laibl

Vizualizace mostecké nemocnice
Vizualizace mostecké nemocnice 

Vizualizace mostecké nemocnice
Vizualizace mostecké nemocnice 

Vizualizace mostecké nemocnice

Vizualizace mostecké nemocnice 

Vizualizace mostecké nemocnice
Vizualizace mostecké nemocnice 

 

Vizualizace mostecké nemocnice

Vizualizace mostecké nemocnice 

Vizualizace mostecké nemocnice

Vizualizace mostecké nemocnice 

Vizualizace mostecké nemocnice

Vizualizace mostecké nemocnice 

 

 
Zodpovídá: Bc. Jan Nový
Vytvořeno / změněno: 16.9.2022 / 16.9.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies