Orientační nabídka


 

Krajská zdravotní uspořádala odbornou konferenci 14. Mostecký pediatrický den

Regionální odborná konference s názvem 14. Mostecký pediatrický den se uskutečnila 25. listopadu 2021 v konferenční místnosti restaurace Benedikt v Mostě. Akci určenou pro zdravotníky se zaměřením na dětské pacienty uspořádalo pod záštitou České pediatrické společnosti a hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera Dětské a dorostové oddělení s perinatologickým centrem Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z. Jejím odborným garantem byla primářka mosteckého oddělení Marie Váchová.
Tisková zpráva ze dne 29. listopadu 2021
Mostecký pediatrický den
 

 
 
„Jsem rád, že jsme se ještě mohli potkat osobně, protože na nějakou dobu bude setkávání obecně kvůli dalším protiepidemickým opatřením hůře realizovatelné. Proto chci omluvit pro aktuální pracovní povinnosti nepřítomného pana generálního ředitele Krajské zdravotní Petra Malého a pana hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera. Chtěl bych Vám lékařům, mostecké nemocnici, ale i celé Krajské zdravotní svým i jejich jménem vyjádřit velký obdiv, úctu a poděkování za práci, kterou odvádíte nejen ve svém oboru, ale i v současné době, kdy je vše těžší a musíte tomu věnovat větší úsilí,“ řekl v úvodu Pavel Markalous, ředitel Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z.

Konferenci dominovala témata z oblasti dětské neurologie. Křečové stavy u dětí, spinální muskulární atrofie a nové možnosti léčby přednesli Martin Kudr a Petra Fuchsová, specialisté z renomované Kliniky dětské neurologie Fakultní nemocnice Motol. Komplexní problematiku a péči o PEG přednesla nutriční terapeutka z Nutriční poradny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Iveta Kosáčková. Druhý blok programu byl věnován spolupráci intervenčního centra Spirála, Ústecký kraj, z. s., s pediatry v případech domácího násilí, a dále invazivním meningokokovým onemocněním u dětí a možnostem jejich prevence. Odborné setkání tradičně zakončily oblíbené kazuistiky z mosteckého dětského a dorostového oddělení.

„Děkuji všem přítomným včetně přednášejících, kteří se konference zúčastnili. Bylo jich celkem 90. V tomto náročném období si velice vážíme toho, že se sjeli z celého Ústeckého kraje a věnovali svůj vzácný volný čas této vzdělávací akci,“ zdůraznila k letošnímu odbornému setkání pediatrů v Mostě primářka Marie Váchová.

Dětské a dorostové oddělení s perinatologickým centrem Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., poskytuje široké spektrum zdravotní péče o novorozence, děti a dorost nejen z okresu Most, ale i z přilehlých regionů. Svým rozsahem a zaměřením oddělení zajišťuje jak péči o neodkladné stavy včetně komplexní resuscitační péče, tak i standardní diagnostickou a léčebnou péči o děti a dorost ve většině pediatrických podoborů. Perinatologické centrum, které zabezpečuje specializovanou péči o novorozence všech váhových kategorií, je jedním z 12 superspecializovaných pracovišť v České republice. Nedílnou součástí je transportní služba a banka mateřského mléka. Ambulantní část oddělení pokrývá podstatnou část pediatrických subspecializací.

1
Ve středu 24. listopadu se konal již 14. ročník konference Mostecký pediatrický den

 

2
Odborným garantem konference byla primářka MUDr. Marie Váchová

 

 
Zodpovídá: Mgr. Hana Šťástková
Vytvořeno / změněno: 29.11.2021 / 29.11.2021
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies