Orientační nabídka


 

Krajská zdravotní zahájila provoz PET centra v chomutovské nemocnici

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) otevřela nové pracoviště na Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Chomutov, o. z. Pro vyšetření pacientů, především ze západní části Ústeckého kraje, byl spuštěn do klinického provozu přístroj PET pro pozitronovou emisní tomografii. Jeho pořízení bylo financováno z dotačního titulu „REACT-EU výzva č. 99 – rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty“. Stavební úpravy umožňující instalaci této zdravotnické techniky byly financovány z dotace Ústeckého kraje. Identické pracoviště má KZ již od roku 2016 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.
Tisková zpráva ze dne 1. srpna 2022
a
 

 
 
Slavnostního otevření chomutovského PET centra se zúčastnili představitelé vedení Ústeckého kraje, Krajské zdravotní, a. s., chomutovské nemocnice a oddělení nukleární medicíny.

Jsem moc rád, že jsme mohli dokončit projekt, který byla plánován od roku 2020. Komplexní onkologické centrum má dvě pracoviště, a sice v Ústí nad Labem a Chomutově. Ústecké PET centrum bylo poměrně přetížené a pořízením přístroje na chomutovské oddělení nukleární medicíny jsme pacientům z Chomutova, Mostu a přilehlých oblastí ušetřili cestování sedmdesát kilometrů. Chomutov má onkologii vybavenou velmi kvalitně a přístroj byl posledním kamínkem do mozaiky vyšetřovacích a léčebných metod, které ve zdejší nemocnici máme. Jsem velmi rád, že nám v tom Ústecký kraj pomohl a že jsme získali dotaci na pořízení přístroje, abychom tuto investiční akci realizovali,“ řekl Petr Malý, generální ředitel KZ.

Velmi mě těší, že toto zdravotnické pracoviště vzniklo. Slyším, že přístroj je velmi drahý, ale pro mě je nejdražší to, aby byly ochráněny životy lidí, kteří takové vyšetření potřebují. Jsme rádi, že Ústecký kraj mohl investiční akci, která vedla ke vzniku PET centra v Chomutově, finančně podpořit. Nastavili jsme cestu, kterou chceme zlepšovat zdravotnictví v celém kraji, a smysluplně do ní zapadá i toto centrum. Děkuji za něj, protože se nyní můžeme věnovat dalším pacientům,“ uvedl Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje.

Cílem projektu pořízení hybridního přístroje PET/CT bylo zabezpečení diagnostické metody pro efektivní práci Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Chomutov, o. z. Nemocnice v Chomutově spádově zabezpečuje specializovanou onkologickou diagnostiku a léčbu především pro okresy Chomutov, Most a Louny. 

Princip metody PET umožňuje zachytit funkční metabolické změny, které předcházejí změnám strukturálním, a lze tedy mnohdy odhalit onemocnění či progresi choroby dříve než při použití standardních vyšetřovacích metod. Přístroj tedy umožňuje časnou detekci onkologických lézí u pacienta a následně efektivní nasazení účinné onkologické terapie v léčebném postupu,“ přiblížil výjimečnost přístroje Aleš Chodacki, primář Oddělení nukleární medicíny Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.

V minulých letech prošlo oddělení významnou rekonstrukcí a modernizací, která proběhla ve dvou etapách, a KZ do ní investovala, s výraznou finanční podporou Ústeckého kraje, bezmála 43 milionů korun včetně DPH.

Generální ředitel KZ Petr Malý, primář Aleš Chodacki a hejtman Jan Schiller
Generální ředitel KZ Petr Malý, primář oddělení nukleární medicíny Aleš Chodacki a hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller

Slavnostní otevření chomutovského PET centra
Slavnostního otevření chomutovského PET centra se zúčastnili představitelé vedení Ústeckého kraje, Krajské zdravotní, chomutovské nemocnice a oddělení nukleární medicíny

Špičkový nový přístroj PET/CT zefektivní a zkvalitní onkologickou péči
Špičkový přístroj PET/CT zefektivní a zkvalitní onkologickou péči v chomutovské nemocnici

Krátká délka tunelu umožňuje snadné polohování pacientů
Velký průchozí otvor a krátká délka tunelu umožňují snadné polohování a minimalizování pocitů klaustrofobie


PODROBNĚJŠÍ INFORMACE K NOVÉMU PRACOVIŠTI:

PŘÍSTROJ
Na základě veřejné zakázky Krajská zdravotní, a. s. (KZ), pořídila hybridní přístroj PET/CT od dodavatele Siemens Healthcare, s. r. o. Kupní cena přístroje Biograph Vision 450 včetně příslušenství byla 73 670 850 Kč včetně DPH. Jeho pořízení bylo financováno z dotačního titulu „REACT-EU výzva č. 99 – rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty“. Název projektu a jeho registrační číslo je Obnova a doplnění vybavení Komplexního onkologického centra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016660. Instalace nového PET/CT včetně všech měření v souladu s platnou legislativou byla dokončena na konci února roku 2022 a přístroj byl KZ předán ke spuštění do klinického provozu.

Jedná se o celotělový tomograf PET/CT určený pro účely onkologického, neurologického a kardiologického zobrazování, a také pro diagnostiku. Pomocí jedné neinvazivní procedury vytváří CT a PET/CT obrazy, které odhalují podrobnou anatomii a biologické procesy na molekulární úrovni. Je tedy možné použití pro aplikace a zobrazování pomocí spirální počítačové tomografie (CT) a zároveň zobrazování metabolických a fyziologických procesů na bázi pozitronové emisní tomografie (PET) s vysokým rozlišením a vysokou frekvencí impulzů. Přínosem této technologie je tedy především prostorové srovnání, slučování a fúzování anatomických a metabolických obrazů vysoké kvality pro optimální detekci a identifikaci lézí v těle. Plně integrovaná gantry PET/CT obsahuje sestavy CT a PET detektorů a elektroniky v efektivní a kompaktní konstrukci. Velký a průchozí otvor pro pacienta v gantry (apertura 78 cm, rychlost otáčení gantry 182 ot/min s dobou otáčky 330 ms) a krátká délka tunelu umožňují snadné polohování pacientů až do hmotnosti 227 kg a pomáhá minimalizovat jejich pocity klaustrofobie.

STAVEBNÍ ČÁST
Instalaci zdravotnické techniky PET/CT předcházely stavební práce pro přípravu pracoviště. Zhotovitelem veřejné zakázky v hodnotě 22 144 356 Kč včetně DPH, která byla financována z dotace Ústeckého kraje, byla firma METALL QUATRO, spol. s r.o. Jednalo se o stavební práce spojené se změnou stávajících, aktuálně nevyužívaných prostor bývalé nemocniční lékárny v 1. NP pavilonu B – Poliklinika, sekce L, v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Chomutov, o. z. Předmětem této investiční akce byly stavební práce spočívající ve zhotovení stavební připravenosti pro instalaci PET/CT na pracovišti Oddělení nukleární medicíny. Vedle vlastních stavebních prací, spočívajících zejména v úpravě stávajících dispozic a úpravě povrchů, byly provedeny i zdravotně technické instalace, nové rozvody elektroinstalace, medicinálních plynů a vzduchotechnických zařízení. Součástí stavebních úprav byly i stavební úpravy spojené s exteriérem budovy – nový střešní plášť a fasáda na zájmové části objektu, nová elektropřípojka NN ze stávající trafostanice, oprava zpevněných ploch u nově zřízeného východu z pracoviště PET/CT.

Zdroj: info@kzcr.eu 
 
Zodpovídá: Bc. Jan Nový
Vytvořeno / změněno: 1.8.2022 / 1.8.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies