Orientační nabídka


 

Krajský úřad hostil regionální konferenci na téma Spolupráce v rámci včasné intervence u ohrožených dětí a mládeže

Česká asociace streetwork, z. s., připravila ve spolupráci s Ústeckým krajem regionální konferenci věnovanou tématu nízkoprahových sociálních služeb pro děti a mládež a jejich zapojení v síti. Konference se účastnili pracovníci sociálních služeb, zástupci školského systému a OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí), kteří diskutovali k jednotlivým tématům, sdíleli své zkušenosti a příklady dobré praxe.
Tisková zpráva ze dne 21. dubna 2022
SV
 

 
 
Konferenci pořádala Česká asociace streetwork, z. s., ve spolupráci s Ústeckým krajem v rámci projektu Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb.  Konference se obsahově věnovala tématu nízkoprahových sociálních služeb pro děti a mládež a jejich zapojení v síti, potřebné spolupráci různých resortů při řešení situace klienta, novým výzvám v poskytování služeb, vzdělávání a proměnám v poskytování služeb. 

Projekt Signály ukázal, jak lze pracovat a spolupracovat strukturovaně a jednotně v rámci jedné lokality při včasném odhalování a vyhledávání ohrožených, zanedbávaných nebo týraných dětí. V průběhu konference byla také představena terénní práce v rámci a ve spolupráci se základní školou. Dalším příspěvkem byla činnost kurátorky pro mládež a její intervence a spolupráce na školách.

Velkým tématem konference byla také péče o duševní zdraví dětí a mladistvých. Na konferenci prezentovaly svou činnost dva nově vzniklé týmy, Centrum duševního zdraví pro děti a mladistvé TerezínMultidisciplinární tým pro děti a mládež Děčín.

Posledním příspěvkem byla činnost Krajské adiktologické ambulance pro děti a dorost, která se zaměřuje na práci s dětmi a mladistvými ohroženými závislostí.

Mezi účastníky byli pracovníci sociálních služeb, zástupci školského systému a zástupci OSPOD
Mezi účastníky byli pracovníci sociálních služeb, zástupci školského systému a zástupci OSPOD

Konference se konala na Krajském úřadě Ústeckého kraje
Konference se konala na Krajském úřadě Ústeckého kraje

 
Zodpovídá: Bc. Jan Nový
Vytvořeno / změněno: 21.4.2022 / 21.4.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies