Orientační nabídka


 

Krajský úřad uspořádal úvodní setkání k tématu Sociální podnikání v Ústeckém kraji

Ústecký kraj patří dlouhodobě ke krajům s vysokou mírou nezaměstnanosti. S ohledem na tuto skutečnost činí Ústecký kraj řadu kroků s cílem snížit míru nezaměstnanosti napříč regiony a odvětvími. Dalším takovým krokem/nástrojem je podpora sociálního podnikání v Ústeckém kraji, které vytváří pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na trhu práce, začleňuje tyto osoby do běžného života, zvyšuje jejich kompetence a přispívá k jejich osobnímu růstu. Rovněž přispívá k rozvoji společenského života v místě působení a podporuje komunitní život v obcích.
Tisková zpráva ze dne 21. října 2022
SV
 

 
 

Aktivity subjektů sociální ekonomiky zvyšují zaměstnanost v lokálních podmínkách a reagují na potřeby a cíle v oblasti ekonomického, sociálního, kulturního a environmentálního rozvoje v místě jejich působení. Přínosem sociálního podnikání jsou technologické inovace, zaměstnávání širokého spektra osob znevýhodněných na trhu práce, inovace v práci s lidmi, podpora lokálních komunit a zdrojů, podpora zemědělství a tradičních řemesel.

Ústecký kraj se rozhodl po vzoru Pardubického kraje podporovat sociální podnikání v Ústeckém kraji, a to formou dotačního programu na podporu vzniku nových sociálních podniků, ale i rozvojem stávajících sociálních podniků a formou poradenství, vzdělávání, propagace a dalšími aktivitami.

V této souvislosti bylo uspořádáno na půdě Krajského úřadu Ústeckého kraje 1. setkání na téma Sociální podnikání v Ústeckém kraji, kterého se zúčastnili zástupci již fungujících sociálních podniků na území kraje, ale přišli i zájemci, kteří teprve o založení sociálního podniku uvažují, zástupci obcí a Úřadu práce ČR.

Na setkání vystoupila regionální konzultantka Ministerstva práce a sociálních věcí Kateřina Emingrová, která zároveň provozuje sociální podnik. Svou činnost v oblasti sociálního podnikání dále představili další zástupci sociálních podniků, například Zelený klíč, s. r. o., a Masopust, z. s. Vystoupili zde i zástupci organizací K Srdci klíč, o. p. s., a České asociace streetwork, z. s., kteří představili své projekty na podporu vzniku „Tréninkových pracovních míst jako přípravy vstupu na volný trh práce“.

Zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje představili připravovaný dotační program na podporu sociálního podnikání v Ústeckém kraji, na který se podařilo pro rok 2023 uvolnit z rozpočtu kraje 1,5 milionu korun.

 
Zodpovídá: Ing. Martin Volf
Vytvořeno / změněno: 21.10.2022 / 21.10.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies