Orientační nabídka


 

Krizové stavy

 

Odkazy


 
 

 

Krizová situace je mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí  nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu nebo válečný stav.


 

Název

Norma - zákon

Vyhlašující orgán

Důvod

Území

Doba trvání

Stav nebezpečí

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), § 3

Hejtman kraje, primátor hl.m. Prahy

Jsou-li v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí nebo vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek IZS.

pro území kraje nebo jeho část

nejvýše 30 dnů (prodloužení se souhlasem vlády)

Nouzový stav

ÚZ č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, čl. 5 a 6

Vláda (předseda vlády)

V případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.

- celý stát
- omezené území státu

nejdéle 30 dnů (prodloužení se souhlasem Poslanecké sněmovny)

Stav ohrožení státu

ÚZ č. 110/1998 Sb., čl. 7

Parlament na návrh vlády

Je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy.

- celý stát
- omezené území státu

 

není omezeno

Válečný stav

ÚZ č. 1/1993 Sb., (Ústava ČR), čl. 43
ÚZ č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, čl. 2

Parlament

Je-li ČR napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení.

celý stát

není omezeno

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Marcel Kucr, DiS.
Vytvořeno / změněno: 24.6.2004 / 10.11.2020
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Krizové situace
 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém