Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Krizový štáb Ústeckého kraje mapoval situaci v regionu a plnění úkolů zadaných Ústředním krizovým štábem

 
krizový štáb
Ve středu 14. října 2020 zasedal Krizový štáb Ústeckého kraje, který byl aktivován v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, pro komunikaci s centrálním Ústředním krizovým štábem i krizovými štáby jednotlivých obcí s rozšířenou působností na území celého regionu. V čele krizového štábu stojí hejtman Oldřich Bubeníček.
Tisková zpráva ze dne 14. října 2020
 

 
 

Krizový štáb Ústeckého kraje vyzývá svým usnesením všechny nemocnice v Ústeckém kraji, aby s ohledem na vývoj koordinace péče o pacienty s COVID-19 a potřebě zvýšení kapacit lůžek akutní péče vyčleněných pro pacienty s COVID-19 odložily, pozastavily nebo přerušily stavební a jiné technologické akce v areálech nemocnic, které by mohly zkomplikovat nebo jinak ohrozit poskytování akutní lůžkové péče v nemocnici.

Krajský koordinátor intenzivní péče Josef Škola formou prezentace informoval o aktuálním stavu pacientů a zaměstnanců Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, předpokladech vývoje, možnostech nemocnice, naplnění lůžek a nutnosti věnovat se i necovidovým pacientům. Doplnila jej ředitelka Krajského hygienické stanice v Ústí nad Labem Lenka Šimůnková, která informovala o nemocných ve zdravotnických zařízeních, nemocnicích následné péče, nemocných praktických lékařích a nemocných v domovech pro seniory, kde se provádějí hromadné odběry.

Situaci v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. přiblížil generální ředitel Petr Fiala, který informoval o první nutné regulaci odkladné péče a o výzvě adresované veřejnosti k zapojení se do výpomoci v krajských nemocnicích dle možností (medici, studenti, zdravotníci v důchodu nebo pracující mimo obor, i další veřejnost ochotná k dobrovolnické pomoci). Celou výzvu zveřejňujeme ke stažení přílohou.

Ředitel Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Ilja Deyl poukázal na problém ohledně využívání služeb ZZS ÚK od klientů, kteří bez výrazných covidových příznaků na doporučení praktických lékařů využívají sanitní vozy k převozu na odběrová místa bez akutní potřeby. ZZS ÚK zajišťuje rovněž redistribuci pacientů a nemůže být vytížena převozem klientů bez akutní potřeby.

Tajemník Bezpečnostní rady Ústeckého kraje Marcel Kucr informoval o plnění úkolů zadaných Ústeckému kraji Ústředním krizovým štábem. Ústecký kraj vytipoval tři objekty hotelového typu, které by mohl stát na území regionu využít k ubytování pacientů s onemocněním COVID-19 s lehkými příznaky, pokud bude naplněna kapacita lůžek v nemocnicích. Sociální hospitalizace v Ústeckém kraji zatím není potřeba, sociální služby situaci zvládají. V Domovech pro seniory a Domovech se zvláštním režimem byl vyhlášen zákaz vycházení klientů, což je kladně hodnoceno v souvislosti se zákazem návštěv v těchto zařízeních.

Ústecký kraj ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností úspěšně provedl distribuci ochranných pomůcek od státu určených do školských zařízení. Celkem 226 tisíc respirátorů typu FFP2 bylo rozděleno do 703 zařízení na území regionu. Kraj je připravený uvolnit částku 4 miliony korun na nákup dalších ochranných pomůcek k doplnění centrálních zásob.

Hejtman Oldřich Bubeníček informoval o splnění úkolu, kdy svým rozhodnutím stanovil 20 školských zařízení na území regionu, do kterých mohou umístit své děti pracovníci kritické infrastruktury a strategických oborů. Školy byly vytipovány ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností.

Krizový štáb Ústeckého kraje se opět sejde za týden v termínu 21. října 2020. Operativně ale dokáže v případě potřeby jednat formou videokonference během několika hodin. Situace v Ústeckém kraji je vážná, nikoliv však kritická. V porovnání s ostatními regiony ji lze označit za stále zvládnutelnou. Díky za to patří všem lékařům, zdravotníkům i dobrovolníkům, pracovníkům v sociálních službách, krajského integrovaného záchranného systému, ale i všem obyvatelům Ústeckého kraje.

krizový štáb

krizový štáb
Krizový štáb Ústeckého kraje jedná s využitím videokonference


Kraj a krajský úřad hrají významnou roli v bezpečnostním systému České republiky. Patří mezi důležité prostředníky mezi obcemi a vrcholnými orgány státu. Krajský úřad jako vykonavatel přenesené působnosti tvoří nepostradatelnou část při krizovém plánování, metodické a kontrolní činnosti vůči občanům a obcím. Hejtman jako vrcholný představitel kraje odpovídá za celkovou připravenost kraje na řešení krizových situací. Prioritou kraje v oblasti krizového řízení je především udržitelné bezpečí a připravenost kraje a krajského úřadu na řešení mimořádných událostí a krizových situací.

Krizový štáb je orgán pro řešení krizových situací, řešící v reálném čase konkrétní situaci. Doporučení krizového štábu směřují ke zvládnutí situace za pomoci předem připravených postupů a nástrojů. Oproti tomu Bezpečnostní rada Ústeckého kraje provádí analýzu hrozících rizik, stavu připravenosti a rozhoduje o realizaci preventivních opatření. Rozhodnutí bezpečnostní rady jsou konána za účelem připravenosti na hrozící nebezpečí.

Bezpečnostní rada Ústeckého kraje (dále jen "bezpečnostní rada kraje") je zřízena v souladu s ustanovením § 24 odst. 1, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů, jako poradní orgán hejtmana pro přípravu na krizové situace. Projednává a posuzuje stav zabezpečení a stav připravenosti na krizové situace na území kraje Ústeckého kraje. Předsedou bezpečnostní rady kraje je hejtman Ústeckého kraje.   Bezpečnostní radu kraje svolává předseda bezpečnostní rady kraje podle plánu práce na kalendářní rok a to nejméně dvakrát ročně nebo v případě naléhavé potřeby mimořádně na základě svého rozhodnutí nebo žádosti člena bezpečnostní rady kraje.

Krizový štáb Ústeckého kraje je zřízen v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 písm. b) a § 24b odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na úkoly kraje a Krajského úřadu, jako pracovní orgán hejtmana k řešení mimořádných událostí a krizových situací ve správním obvodu Ústeckého kraje. Předsedou Krizového štábu Ústeckého kraje (dále jen „krizový štáb kraje") je hejtman Ústeckého kraje (dále jen „hejtman“), který jmenuje a odvolává členy krizového štábu kraje. Místopředsedou krizového štábu kraje je první náměstek hejtmana, který zastupuje hejtmana v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman nevykonává funkci. Tajemníkem krizového štábu kraje je tajemník Bezpečnostní rady Ústeckého kraje (dále jen „tajemník krizového štábu“ a „bezpečnostní rada kraje“).

 
Zodpovídá: Ing. Martin Volf
Vytvořeno / změněno: 14.10.2020 / 14.10.2020

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém