Orientační nabídka


 

Krizový štáb Ústeckého kraje se sešel naposledy před prázdninovými měsíci a zhodnotil aktuální situaci v regionu v souvislosti s šířením COVID-19

krizový štáb
Situace v regionu se během posledních jarních týdnů rapidně zlepšila. Očkování funguje bez problémů, všichni zájemci o očkování obdrží termín v řádu několika dní od registrace. Masivně se nyní očkují především druhé dávky očkovacích látek. O pacienty s COVID-19 se bude nadále starat Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem.
Tisková zpráva ze dne 18. června 2021
 

 
 

V rámci očkování byl dosažen milník 500 tisíc podaných očkovacích látek. V kraji nadále funguje celkem 14 očkovacích míst, která podávají 1. a 2. dávky. Tři očkovací místa pak podávají pouze 2. dávky. Během letních měsíců dojde postupně k přesunu velkých očkovacích center zpět do areálu krajských nemocnic. První centra budou přesunuta v Rumburku a Teplicích ke dni 30. července. Během srpna pak dojde i na Litoměřice, Děčín, Most a Ústí nad Labem. Očkování bude dále probíhat v nemocnicích a u praktických lékařů.

V kraji jsou minimální denní přírůstky nově nakažených, v řádech jednotlivců. Varovnou zprávou je informace od Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem, že sekvenací virových vzorků byla zjištěna přítomnost tzv. indické mutace celkem u 12 případů v okrese Děčín. Je potřeba nadále dodržovat ochranná a hygienická opatření. Ve vztahu k šíření onemocnění však zafungovalo očkování.

Celkem je v Ústeckém kraji k 17. červnu naočkováno přibližně 42 % všech obyvatel 1. dávkou a 22 % obyvatel oběma dávkami. Aplikováno je téměř 50 tisíc dávek vakcíny týdně. Od 1. července se budou moct očkovat také děti ve věkové skupině 12+. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem měla v celorepublikovém měřítku druhou nejnižší úmrtnost pacientů s onemocněním COVID-19.

Podrobné statistické údaje přehledně v grafech: PORTABO – https://portabo.cz/zdravotnictvi/
• přehled o očkování proti COVID-19 (vizualizace dat o očkování v Ústeckém kraji)
• report Ústeckého kraje o COVID-19 (vizualizace dat o vývoji pandemie v Ústeckém kraji)

Termín příštího jednání Krizového štábu Ústeckého kraje nebyl stanovený. Krizový štáb bude svolán hejtmanem Ústeckého kraje operativně v případě potřeby.

Krizový štáb Ústeckého kraje je orgán pro řešení krizových situací, řešící v reálném čase konkrétní situaci. Doporučení krizového štábu směřují ke zvládnutí situace za pomoci předem připravených postupů a nástrojů. Oproti tomu Bezpečnostní rada Ústeckého kraje provádí analýzu hrozících rizik, stavu připravenosti a rozhoduje o realizaci preventivních opatření. Rozhodnutí bezpečnostní rady jsou konána za účelem připravenosti na hrozící nebezpečí.

Bezpečnostní rada Ústeckého kraje (dále jen "bezpečnostní rada kraje") je zřízena v souladu s ustanovením § 24 odst. 1, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů, jako poradní orgán hejtmana pro přípravu na krizové situace. Projednává a posuzuje stav zabezpečení a stav připravenosti na krizové situace na území kraje Ústeckého kraje. Předsedou bezpečnostní rady kraje je hejtman Ústeckého kraje.   Bezpečnostní radu kraje svolává předseda bezpečnostní rady kraje podle plánu práce na kalendářní rok a to nejméně dvakrát ročně nebo v případě naléhavé potřeby mimořádně na základě svého rozhodnutí nebo žádosti člena bezpečnostní rady kraje.

krizový štáb

 
Zodpovídá: Ing. Martin Volf
Vytvořeno / změněno: 18.6.2021 / 18.6.2021
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém