Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Doprava Ústeckého kraje

 
Kontrola
Krajský úřad Ústeckého kraje provádí pravidelnou kontrolní činnost dopravců v prostředcích zajišťujících veřejnou přepravu osob. Mimo kontroly státního odborného dozoru, která se týká všech dopravců provádí také kontroly u smluvních dopravců jezdících pro Ústecký kraj v závazku veřejné služby a to jak u autobusové tak i drážní dopravy.

 
 
 

Jak bylo uvedeno výše existuje více druhů kontrol dopravců provozujících autobusovou dopravu. Kontrola státního odborného dozoru, která se provádí v přenesené působnosti dopravním úřadem slouží ke sledování a vynucení plnění povinností stanovených zákonem a příslušných předpisů. V případě drážní dopravy tuto činnost vykonává Drážní úřad, opět na základě příslušného zákona a předpisů.

Předmětem níže uvdených dokumentů jsou prezentace smluvních podmínek, které jsou ve vztahu mezi objednavatelem tj. Ústeckým krajem a příslušnými dopravci při zajištění kvalitativních prvků v přepravě cestujících. Hlavním přínosem smluvního vztahu je mimo samotného provozu také zajištění standardů kvality a kontrola jejich dodržování nad rámec minimálních požadavků stanovených legislativou.

Dopravci jezdí ve smluvním vztahu s Ústeckým krajem na základě dlouhodobých smluv do kterých lze nahlédnout v sekci "Smlouvy o závazku veřejné služby". Každá trakce má svá specifika, přesto jsou kvalitativní požadavky shodné v podstatě jejich existence - zlepšují podmínky cestování a zvyšují komfort cestujících. Dohled nad dodržováním kvalitativních podmínek je zajištěn prostřednictvím kontrolní činnosti pověřených osob Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 
ZměněnoNázev a anotaceZodpovídá
1.1.2012Drážní doprava sítě ČD RegioTakt Ústecký kraj
Kvalitativní prvky u 10 leté smlouvy (2009-2019 s možností prodloužení o 5 let)
Jan Maxa
1.1.2012Autobusová doprava linková a příměstská
Kvalitativní prvky u 8. letých smluv (2007-2014)
Jan Maxa

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Doprava Ústeckého kraje > Dokumenty > Kvalitativní požadavky DÚK

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém