Orientační nabídka


 

Laureáti převzali Ceny hejtmana Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
web
Za účasti významných partnerů Ústeckého kraje předal slavnostně hejtman Oldřich Bubeníček v úterý večer pěti laureátům Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2015. V kategorii kultura byl oceněn Vladimír Šavel junior, v kategorii věda a výzkum Pavla Čapková, v kategorii regionální rozvoj Miroslav Hofman, v oblasti sociální a zdravotní Karel Sláma a v kategorii sport klub HC Verva Litvínov, který zastupoval jeho generální manažer Robert Kysela. Generálním partnerem akce byla společnost NET4GAS.
Tisková zpráva ze dne 7. září 2016
 

 
 

„Poděkování za vynikající zásluhy o rozvoj Ústeckého kraje formou Ceny hejtmana uděluje kraj již popáté a jsem nesmírně rád, že každoročně se počet navržených kandidátů zvyšuje,“ řekl Oldřich Bubeníček ve svém vystoupení na pódiu ústeckého Severočeského divadla. Z rozhodnutí zastupitelů je cena udělována také za hrdinské či další výjimečné činy jednotlivým osobám nebo skupinám. Na udělení Ceny hejtmana za rok 2015 letos obdržel odbor kanceláře hejtmana Krajského úřadu 31 nominací, které splnily potřebná kritéria.

 

Doc. Mgr. Vladimír Šavel, jr., pedagog, který 35 let vyučuje na katedře výchov uměním na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, malíř a grafik.  Vladimír Šavel uspořádal přes 90 samostatných výstav a zúčastnil se téměř 300 kolektivních přehlídek. Známá jsou jeho květinová zátiší, městské veduty a litografická ex libris, kterých má již 374.


Prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc., proděkanka pro vědu a vnější vztahy Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. Labem (UJEP) přinesla na Přírodovědeckou fakultu UJEP v Ústí nad Labem nové technologie a nové metody výzkumu nanomateriálů. Zakreditovala a garantuje magisterský a doktorský studijní program Nanogechnologie. Je autorkou a spoluautorkou řady výzkumných projektů, které získala UJEP. Je autorkou 124 původních vědeckých prací v mezinárodních časopisech, na Úřadu průmyslového vlastnictví má registrované dva užitné vzory.


Miroslav Hofman, důchodce, člen KČT je od roku 1969 aktivním členem Klubu českých turistů a desítek let byl krajským značkařem pro oblast cykloturistiky. Každoročně se podílí se na údržbě, opravě a kontrole cykloznačení i na vytváření nových cyklistických tras. V oblasti rozvoje regionu je velkým odborníkem, svou práci vykonává dobrovolně a nezištně. 


MUDr. Karel Sláma, lékař je dlouholetý primář ORL, oddělení chirurgie hlavy a krku v Masarykově nemocnici, je uznávaným odborníkem a čestným členem společnosti pro ORL a chirurgii hlavy a krku. Byl dlouholetým členem Výboru společnosti pro ORL chirurgii hlavy a krku a členem Akreditační komise MZ ČR pro ORL obor. Věnuje se i vědecké činnosti – pořádání vědeckých konferencí s mezinárodní účastí a přímými přenosy operací z operačních sálů do výukových místností. Dnes jsou konference nazvány „Slámovy ORL dny“. Nelze pominout jeho přínos na výrobě a zavedení ušní ventilační trubičky, po MUDr. Slámovi latinsky nazvaná „stipula“.


HC VERVA Litvínov, extraligový hokejový klub získal v roce 2015 historicky první titul Mistra ČR v ledním hokeji.
web
 V kategorii kultura převzal ocenění z rukou hejtmana a jednatele NET4GAS Radka Benčíka (vpravo) Vladimír Šavel junior 

web
 Kategorii věda a výzkum reprezentovala Pavla Čapková

web
V kategorii regionální rozvoj získal ocenění Miroslav Hofman

web
Laureátem Ceny hejtmana roku 2015 v oblasti sociální a zdravotní se stal Karel Sláma

web
Za hokejový klub Verva Litvínov přebíral Cenu hejtmana roku 2015 generální manažer Robert Kysela


web
Kulturní část večera patřila slavnostnímu koncertu v podání orchestru Severočeského divadla s předními mezinárodními sólisty

 

 

 

 

 

  
Zodpovídá: Ing. Marie Logrová
Vytvořeno / změněno: 7.9.2016 / 7.9.2016 | Zveřejnit od-do: 7.9.2016-7.10.2016
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém