Orientační nabídka


 

Letní školy v Úštěku navštívilo na 70 pedagogů a asistentů pedagoga

Na sedm desítek pedagogů a asistentů pedagoga se sjelo do Úštěku, kde se od 1. do 5. srpna 2022 konaly letní školy. Jedná se o již tradiční, velmi úspěšné a oblíbené vzdělávací akce, jejichž cílem je nabídnout pedagogům a asistentům pedagoga nejen vzdělávání, ale také připravit jim dostatečný prostor pro sdílení vlastních zkušeností a příkladů z praxe, které jsou pro ně cenným zdrojem nových poznatků a učení.
Tisková zpráva ze dne 8. srpna 2022
Letní školy v Úštěku navštívilo na 70 pedagogů a asistentů pedagoga
 

Odkazy


 
 
Pro účastníky letních škol byl připraven intenzivní vzdělávací program. Na přednáškách a interaktivních seminářích zde získali nové informace a znalosti ze svého oboru. Pozornost byla zaměřena zejména na témata související se vzděláváním žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, včetně dětí nadaných. Jak takové děti efektivně učit, jak s nimi cíleně pracovat a pomáhat jim dosáhnout školního úspěchu se pedagogové i asistenti na letních školách dozvěděli od kvalifikovaných zkušených odborníků.

Mezi témata, kterým se účastníci letos věnovali, patřila například práce s nadaným žákem, pozice 
a role asistenta pedagoga, práce se žákem a skupinou, podpora žáka se zdravotním postižením v tělesné výchově. Pozornost byla věnována i připravovaným legislativním změnám ve školství, seberozvoji a seznámení s možnostmi využití speciálních pomůcek při vzdělávání.

Letní školy probíhají v rámci projektu „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“ (IKAP B2), jehož realizaci zajišťuje odbor podpory podnikání, inovací a transformace ve spolupráci s odborem školství Krajského úřadu Ústeckého kraje. Letní školy, ale i další aktivity projektu podporuje krajská radní pro oblasti strategie přípravy a realizace projektů Iva Dvořáková, která vnímá pozitivní dopad těchto činností nejen na zlepšení kvality vzdělávání, ale následně i na zvýšení konkurenceschopnosti pracovní síly v regionu.

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání v regionu, prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání, podporu žáků se speciálně vzdělávacími potřebami včetně žáků nadaných a na zvýšení odbornosti pedagogických pracovníků v této oblasti. Kromě letních škol se mohou zájemci, zejména z řad škol a jejich pedagogických pracovníků, ale i odborná veřejnost, v následujícím období účastnit například veletrhu „Jak na společné vzdělávání“, pedagogických dnů, dalších seminářů, workshopů i aktivit. Podrobné informace jsou dostupné na stránkách Regionální stálé konference Ústeckého kraje.  

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

logolink

Letní školy v Úštěku navštívilo na 70 pedagogů a asistentů pedagoga
Letní školy v Úštěku navštívilo na sedm desítek pedagogů a asistentů pedagoga

 

Letní školy v Úštěku navštívilo na 70 pedagogů a asistentů pedagoga
 

Letní školy v Úštěku navštívilo na 70 pedagogů a asistentů pedagoga
 


 
Zodpovídá: Mgr. Hana Šťástková
Vytvořeno / změněno: 8.8.2022 / 8.8.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém