Orientační nabídka


 

Lithium

lithium
 
 
 

Evropská unie klade velký důraz na projekty takzvaného bateriového řetězce pro elektromobily. V souvislosti s válkou na Ukrajině také velmi stoupá význam energetické a surovinové bezpečnosti celé EU. Zpracování lithia ve spojení s vybudováním gigafactory je pro Ústecký kraj unikátní příležitostí pro modernizaci průmyslové výroby v kraji a nahrazení tisíců pracovních míst v utlumovaném uhelném průmyslu.

V srpnu roku 2021 byl k záměru „DP a POPD Cínovec - stanovení dobývacího prostoru a vydobytí části zásob Li-Sn-W rud hlubinnou dobývací metodou“ Ministerstvem životního prostředí vydán závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, s konstatováním, že záměr může mít významný vliv na životní prostředí, a podléhá posouzení podle zákona.

Dokumentace doposud Krajskému úřadu Ústeckého kraje nebyla předložena.

V rámci procesu posouzení vlivů záměru na životní prostředí bude mít veřejnost možnost uplatnit k dokumentaci své připomínky (do 30 dnů od jejího zveřejnění) u příslušného úřadu, kterým je Ministerstvo životního prostředí ČR.

Veškeré dostupné informace k procesu posuzování vlivů na životní prostředí tohoto záměru jsou zveřejněny na Informačním systému EIA pod následujícím odkazem: Informační systém EIA (cenia.cz).

Dne 29. března 2022 obdržel Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) návrh na pořízení aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (aZÚR ÚK), jehož obsahem je vymezení ploch a koridorů pro těžbu a zpracování lithia.

Tento návrh byl předložen Zastupitelstvu Ústeckého kraje, které dne 25. dubna 2022 svým usnesením rozhodlo o pořízení aZÚR ÚK tzv. „zkráceným postupem“ a o jejím obsahu.

Důvodem pro pořízení aZÚR ÚK je vytvoření územních podmínek pro realizaci záměru výstavby hlavního závodu pro těžbu rud lithia a doprovodných kovů na ložisku Cínovec (Důl Cínovec), zpracovatelského závodu pro úpravu suroviny a výrobu obchodovatelného meziproduktu – karbonátu lithia (LCP Dukla), transportního systému (za účelem environmentálně šetrné přepravy suroviny z místa těžby do zpracovatelského závodu) a související dopravní, technické a další podpůrné infrastruktury.

 
 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém