Orientační nabídka


 

Mapa strategických dokumentů

Odkazy


 
 

Úvod a kontext

Mapa strategických dokumentů Ústeckého kraje byla sestavena v rámci aktualizace Programu rozvoje Ústeckého kraje pro roky 2021-2027.

Program rozvoje Ústeckého kraje je střednědobý strategický dokument, vycházející ze zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a ze zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, dále navazující na Strategii regionálního rozvoje ČR a Strategii rozvoje Ústeckého kraje.

Strategický dokument Program rozvoje Ústeckého kraje 2021-2027 je zpracován jako dokument prostupující jednotlivé odbory Krajského úřadu Ústeckého kraje. Samotná podoba dokumentu tak vede k vypořádání častého problému izolovaného přístupu jednotlivých odborů krajského úřadu.

Prostřednictvím společné implementační části dokumentu budou uvedeny do praxe jednotné postupy úředních úkonů, zajišťující konzistentního postup a návaznost v rámci jednotlivých oblastí rozvoje a činností samosprávy krajského úřadu mezi sebou. Jednotlivé oblasti rozvoje jsou zpracovány za současného zapojení představitelů jednotlivých odborů do tvorby dokumentu, což následně posiluje ztotožnění aktérů jednotlivých odborů a usnadnění faktického využívání strategického dokumentu.

Mapa strategických dokumentů byla zpracována v rámci realizace projektu Posílení strategického řízení pro budoucí rozvoj Ústeckého kraje podpořeném v Operačním programu Zaměstnanost.

Vytváří názorný přehled o strategických a koncepčních dokumentech Ústeckého kraje. Při zajišťování aktualizace zde uvedených dokumentů bude uplatněn postup uvedený ve společné implementační části dokumentu, zejm. bude zvážen přínos strategického dokumentu pro danou oblast a možnost jeho financování z externích zdrojů.

I takto jednoduchý podklad vede ke zlepšení fungování a zvýšení efektivnosti činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje.


Struktura mapy a práce s ní

Ve strategické mapě nalezneme dokumenty členěné primárněpodle tematického zaměření (např. zdravotnictví, doprava, školství atd.). U některých dokumentů je patrná tematická působnost napříč více tématy, jejichž spolupráce a koordinace je v tomto případě nevyhnutelná či velmi žádoucí. Dokumenty, jejichž obsah je komplexní a zasahuje do všech témat, jsou dva: (1) Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027; pro celé území kraje, a (2) Program rozvoje Ústeckého kraje; prováděcí dokument pro kraj jako instituci.

Sekundárně jsou vyznačeny ty dokumenty, jejichž existence je vyžadována zákonem. Tyto i ostatní, zákonem nevyžadované, jsou terciárněrozděleny podle jejich rozsahu platnosti, tj. (1) týkající se území kraje, (2) týkající se kraje jako instituce/úřadu, (3) týkající se jak území, tak instituce/úřadu.

Každý dokument obsahuje v závorce údaj o příslušnosti ke svodnému odboru a rok vyhotovení poslední platné verze, je-li k dispozici. Po kliknutí na vybraný dokument bude uživatel přesměrován přímo na daný dokument, nebo na příslušnou stránku s dalšími informacemi o tomto dokumentu.

V případě dotazů či podnětů k aktualizaci mapy se obraťte na kontaktní osobu:


Ing. Jan Kadraba
vedoucí oddělení regionálního rozvoje
Odbor regionálního rozvoje
Krajský úřad Ústeckého kraje
tel. 475 657 559
e-mail: kadraba.j@kr-ustecky.cz

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém