Orientační nabídka


 

Metodické skupiny v rámci naplňování Krajského akčního plánu vzdělávání v Ústeckém kraji uspořádaly zajímavé workshopy

111
Odborné metodické skupiny (OMS) nabízejí pedagogům základních a středních škol v Ústeckém kraji motivační programy, didaktické workshopy, top vzdělávání se špičkovými lektory, materiálové a didaktické zázemí a další podpůrné aktivity jako jsou veletrhy, ukázky a vyzkoušení moderních pomůcek i vzájemná kooperace s kolegy. Setkání OMS pro předměty fyzika, biologie/přírodopis a chemie se uskutečnilo dne 6. února na Gymnáziu v Teplicích a OMS pro oblasti čtenářské, matematické a digitální gramotnosti se následně uskutečnilo dne 8. 2. 2018 a v Ústí nad Labem, celkem s účastí téměř dvou set učitelů.
 

 
 

Práce OMS je součástí implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje. Cílem projektu je zvýšení kvality výuky. Bylo vytvořeno celkem osm Odborných metodických skupin (OMS), které vedou krajští metodici. Jde o oblasti čtenářské, matematické a digitální gramotnosti, o společné vzdělávání, spolupráci škol a firem a o přírodovědné předměty. Cíleno je zejména na pedagogy škol v kraji. Hlavními činnostmi, které odstartovaly již počátkem roku 2018, je právě činnost OMS, která spočívá v metodické pomoci učitelům, v  provozování mobilních center kolegiální podpory, dále v  poradenství, vzdělávání i pořádání odborných veletrhů.

Na programu únorového setkání bylo nejprve  seznámení s činností OMS, dále vymezení a stanovení cílů, informace o vývoji v dané oblasti a společné workshopy, kde se pracovalo s pomůckami při výuce. Učitelům byly předvedeny  ukázky zajímavých metod a forem výuky a prezentace motivačních programů. V laboratořích na teplickém gymnáziu si pedagogové v rámci přírodních věd vyzkoušeli zajímavé pokusy a experimenty. Gramotnosti byly tématem na ústeckém gymnáziu , kde se učitelé v připravených stáncích seznámili s různými pomůckami, mohli si je osahat, pohrát si s nimi a zjistit jak fungují. Setkávání učitelů v rámci OMS budou probíhat pravidelně, každé 3 měsíce.

Ústecký kraj realizuje řadu aktivit, kterými se snaží podpořit vzdělávání v našem regionu. V roce 2018 bude do 59 středních škol rozděleno cca 300 mil. Kč z evropských zdrojů. Za tyto peníze  si gymnázia vybudují nové laboratoře, některé střední odborné školy zase zmodernizují  dílny. Nakoupí se řada strojů, nástrojů a pomůcek pro výuku vč. např. atraktivních robotů, stavebnic a různých pokusných souprav.

.

1

2

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

 

 

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 10.2.2018 / 10.2.2018
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies