Orientační nabídka


 

Mezinárodní on-line workshop "Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří"

Dne 24. června 2021 organizovali na závěr česko-německého přeshraničního projektu Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří projektoví partneři Ústecký kraj, Vysoká škola výtvarných umění v Drážďanech a Oblastní muzeum a galerie v Mostě mezinárodní on-line workshop.
 

 
 
logo EU

   

SNC logo

Mezinárodní on-line workshop "Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří"

Dne 24. června 2021 organizovali na závěr česko-německého přeshraničního projektu Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří projektoví partneři Ústecký kraj, Vysoká škola výtvarných umění v Drážďanech a Oblastní muzeum a galerie v Mostě mezinárodní on-line workshop. Ten prezentoval výsledky společné vědecko-výzkumné spolupráce dosažené v letech 2018 až 2021. Na české straně výstupy projektu, který se aktuálně uzavírá, zahrnuly vedle restaurování pěti pozdně středověkých uměleckých děl ve vlastnictví Ústeckého kraje také dvojici výstav v Mostě a Chomutově přístupných na jeho webových stránkách virtuální prohlídkou, dále pět odborných publikací s výsledky vědeckého výzkumu a restaurování a sborník, který převyprávěl příběh zaniklého historického Mostu a jeho historičky Heide Mannlové Rakové. Z těchto důvodů tak byl workshop rozdělen do dvou souvislých přednáškových bloků, z nichž první byl věnován pozdně středověkému umění v Krušnohoří. Zde vystoupili se svými příspěvky odborná garantka projektu umělecká historička Jitka Šrejberová, která shrnula výsledky na české straně, a její němečtí kolegové umělecká historička Lia Bertramová spolu s restaurátorem Tinem Simonem. Oba posledně jmenovaní českému publiku přiblížili aktuální výsledky vědeckého výzkumu a poznání pozdně středověkého umění v saské části Krušnohoří realizované v rámci projektu Vysokou školou výtvarných umění v Drážďanech. Druhý blok se zaměřil na problematiku představenou veřejnosti ve stejnojmenném sborníku Příběh starého Mostu. Z důvodu časového limitu vedle zmíněné odborné garantky projektu přednesli své příspěvky Stefan Bürger z univerzity ve Würzburgu a Pavel Kalina z pražského ČVUT. Oba badatelé sledováním výzkumu Heide Mannlové Rakové děkanského kostela v Mostě ukázali, že děkanský kostel je nejen nevyčerpatelné téma dalšího bádání, ale i stavbou, kde se umí protínat různé vědecké přístupy a dva národy se společnou minulostí. Vedle možnosti aktivní odborné diskuse a dotazů se účastníci mohli blíže seznámit stran realizátorů projektu jak s informacemi k partnerské spolupráci, tak byly blíže představeny jednotlivé publikační výstupy. Knihy vydané českou stranou jsou dostupné v pověřených knihovnách kraje a také ve vybraných odborných knihovnách. Vážní zájemci si mohou zbývající výtisky vyzvednout osobně na Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje.


On-line workshop

 
Zodpovídá: Karina Strnadová
Vytvořeno / změněno: 30.6.2021 / 30.6.2021
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies