Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Doprava Ústeckého kraje > Aktuality

 

Nařízení hejtmana Ústeckého kraje - nový způsob řízení a organizace v dopravě

 
logo
Na základě vyhlášení nařízení hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka žádáme cestující, aby respektovali tato aktuální opatření v Dopravě Ústeckého kraje:
 

 
 
Veřejná linková doprava:
(1) Zakazuje se nástup předními dveřmi na všech linkách a spojích zařazených do Dopravy Ústeckého kraje (DÚK).
(2) Cestující budou nastupovat a vystupovat druhými (případně dalšími) dveřmi, s tím, že toto opatření se nevztahuje na vozidla pouze s jedněmi dveřmi.
(3) Cestující nebudou odbaveni řidičem ani odbavovacím zařízením ve vozidle. Již zakoupené kupóny (jízdní doklady) nebudou cestující ve vozidle přikládat k odbavovacím zařízením.
(4) Dopravce zajistí označení předních dveří ve vozidle zákazem vstupu a přední ochranný prostor vozidla zabezpečí proti vstupu cestujících.

Městská hromadná doprava na území měst:
(1) Zakazuje se nástup předními dveřmi na všech linkách a spojích zařazených do Dopravy Ústeckého kraje (DÚK).
(2) Cestující budou nastupovat a vystupovat druhými (případně dalšími) dveřmi, s tím, že toto opatření se nevztahuje na vozidla pouze s jedněmi dveřmi.
(3) Cestující nebudou odbaveni řidičem ani odbavovacím zařízením v přední části vozidla u řidiče (doplňkový prodej jízdních dokladů v MHD Ústí nad Labem u řidiče je zrušen.
(4) Dopravce zajistí označení předních dveří ve vozidle zákazem vstupu a přední ochranný prostor vozidla zabezpečí proti vstupu cestujících.

Drážní linková doprava:
(1) Nařizuje se provést opatření k minimalizaci styku cestujících s personálem dopravce.
(2) Cestující nebudou odbaveni personálem dopravce ve vozidle.

Změna způsobu řízení a organizace dopravy se týká všech dopravců poskytujících výkony na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na území Ústeckého kraje.

Ve veřejné linkové dopravě se ruší nutnost obsluhy tlačítka pro výstup v zastávkách a cestující dají řidiči najevo úmysl výstupu na zastávce včasným postavením se u dveří před zastávkou výstupu cestujícího.

Regulační opatření se vyhlašují od 17. 3. 2020 00:00 hod do 7. 4. 2020 06:00 hod.


Odůvodnění
Důvodem k vyhlášení tohoto nařízení hejtmana je ohrožení zdraví obyvatelstva v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky.

Poučení 
(1) Při úhradě nákladů spojených s použitím regulačního opatření, včetně zvýšených nákladů, které by právnické nebo podnikající fyzické osobě jinak nevznikly, se postupuje podle ustanovení § 21 odst. 4 zákona o hospodářských opatřeních.
(2) Za každý jednotlivý případ nesplnění regulačních opatření lze dle § 25a zákona o hospodářských opatřeních uložit právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu až do výše 5.000.000,- Kč.
(3) Za nesplnění regulačních opatření vyhlášených ve správním obvodu Ústeckého kraje může být uložena pokuta podle § 25 odst. 4) zák. č. 241/2000 Sb. a) právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě až do výše 5 000 000,- Kč. b) fyzické osobě pokutu až do výše 20.000,- Kč.
(4) Za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může být uložena pokuta až do výše dvojnásobku částky.
(5) Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 17. 03. 2020 v 00:00 hod.
 
Zodpovídá: Ing. Michaela Morrice Zárybnická
Vytvořeno / změněno: 23.3.2020 / 23.3.2020

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém