Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje > Podpora venkova > Místní akční skupiny

 

Místní akční skupiny

 
 
Místní akční skupina (dále také „MAS“) je lokální společenství složené ze subjektů zastupujících veřejné i soukromé socioekonomické zájmy. Má právní statut např. zapsaného spolku, obecně prospěšné společnosti a tvoří ji fakticky skupiny občanů, neziskové organizace, soukromí podnikatelé, obce, svazky obcí apod.

Působením místní akční skupiny v území by mělo docházet k  upevňování vztahů a identity lokálních aktérů, od čehož lze očekávat posílení místní soudržnosti a vyšší aktivitu jednotlivých aktérů ve prospěch rozvoje regionu. 
     
Místní akční skupina v daném území mezi různými zájmovými skupinami vyjednává a vytváří koncepční materiál Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (dále také „SCLLD“), která definuje hlavní rozvojové potřeby regionu.

Územní rozsah uskutečňování Strategie stanoví, že komunitně vedený místní rozvoj je využíván v ČR v převážně ve venkovském území – v území MAS tvořeném správními územími obcí s méně než 25 tis. obyvateli, přičemž populační velikost území MAS je v rozmezí mezi 10-100 tis. obyvateli.

V Ústeckém kraji je činných 9 místních akčních skupin.
Územně je zapojeno 310 obcí, kde žije 440 367 obyvatel. Jedná se o 88 % obcí v kraji a 54 % obyvatel kraje (údaje platné k 31. 12. 2018).  >mapka MAS << 

Realizace opatření SCLLD je finančně podporována z evropských fondů prostřednictvím čtyř operačních programů – Integrovaný regionální operační program, Program rozvoje venkova, OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí. Díky evropskému financování je sice v rámci příslušné strategie podpořeno široké portfolio vzájemně provázaných opatření, ale přesto to neumožní řešit komplexní sociální a ekonomické problémy venkovských regionů a nelze plně realizovat strategii a opatření, které si skupiny působící v území, komunitním způsobem vydefinovaly.

MAS vykonávají kromě aktivit přímo podporovaných z výše uvedených operačních programů i další činnosti na podporu rozvoje venkova. Jedná se o poradenství pro obce a svazky obcí, pomoc při zpracovávání žádostí, administraci projektů v území, organizují akce jako farmářské trhy a další činnosti, které jsou pro rozvoj regionu přínosné, ale nejsou financovatelné z prostředků evropských fondů. 

Pro Ústecký kraj jsou místní akční skupiny významným partnerem v institucionální struktuře regionálního rozvoje ČR pro oblast rozvoje venkovských oblastí. Ústecký kraj spolupracuje s Krajským sdružením Národní sítě MAS ČR Ústeckého kraje na a podílí se na spolufinancování vybraných aktivit SCLLD.


Logolink MAS
 

Související odkazy

 

Kontext

Umístění: Menu > 2014 - Mapa stránek > Rozvoj kraje > Podpora venkova > Místní akční skupiny

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém