Orientační nabídka


 

Moderní zázemí v nemocnicích Krajské zdravotní se rýsuje

Krajská zdravotní, a. s. (KZ), úspěšně pokračuje v realizaci významných investičních akcí ve svých nemocnicích. V současnosti je nejdále s budováním pavilonu v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Dostavbu nemocnice za bezmála 1,4 miliardy korun společnost částečně financuje z dotačních zdrojů, a to konkrétně z 98. výzvy IROP částku 500 milionů korun, a také z finanční investiční podpory Ústeckého kraje. Pro zajištění vyrovnaného cash flow KZ využívá investiční úvěr od Komerční banky, a. s. Stejným způsobem je zajištěno financování dostavby nemocnic v Děčíně a Chomutově, kde dotace z evropských zdrojů činí shodně 150 milionů korun.
Tisková zpráva ze dne 25. srpna 2022
Dostavba nemocnic KZ
 

 
 
„Dokončení pro sektor zdravotnictví v Ústeckém kraji stěžejních investičních akcí přinese jeho obyvatelům významné zkvalitnění zdravotní péče. Pro vedení společnosti je proto právě probíhající dostavba nemocnic jednoznačnou prioritou. Dění na stavbách sledujeme a jsem rád, že běží podle stanoveného časového plánu, vyjma stavby v chomutovské nemocnici, kde nabraná časová ztráta v souvislosti s problémy s přeložkami páteřních sítí v úvodu stavby se aktuálně daří zkracovat,“ uvedl Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní, a. s., je se svými sedmi nemocnicemi největším poskytovatelem zdravotní péče a i největším zaměstnavatelem v Ústeckém kraji. Dostavby nemocničních areálů, které v historii rezortu zdravotnictví nemají obdoby, nabídnou pacientům péči a zaměstnancům prostředí odpovídající nejnovějším trendům medicíny 21. století. „Dostavby nemocničních areálů, na jejichž realizaci se Ústecký kraj jako jediný akcionář Krajské zdravotní, a. s., významně finanční podílí, hrají v plánech dalšího rozvoje zdravotnictví v našem rozsáhlém regionu klíčovou roli. Těší mě, že u tak zásadních událostí mohu za Ústecký kraj být,“ řekl Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje.Výstavba pavilonu v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., s cenou díla dle veřejné zakázky 1 397 493 298 Kč včetně DPH, bude probíhat do 20. 12. 2023. Předmětem investičního záměru je nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními včetně umístění kardiochirurgie. V objektu je navrženo celkem 12 nových operačních sálů, 54 lůžek pro intenzivní či intermediární péči, 70 standardních lůžek a 11 ambulancí. Dále nezbytné technické a administrativní zázemí včetně například nového centrálního dispečinku pro sanitáře. Nový pavilon bude sloužit zejména pro ústecké Kardiocentrum, dále pak pro Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace, Kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) a Oddělení hrudní chirurgie. V letošním roce bude dokončena hrubá stavba.Výstavba pavilonu s cenou díla dle veřejné zakázky za téměř 784 406 795 Kč včetně DPH bude probíhat v areálu Nemocnice Děčín, o. z., do poloviny prosince 2023. Předmětem investičního záměru je nový objekt tvořící přístavbu ke stávajícímu pavilonu „E“. Jedná se o I. etapu dostavby děčínské nemocnice, jejíž součástí je demolice stávajících objektů, výstavba nového pavilonu Emergency (expektační pokoj, 2 zákrokové sálky, 3 lůžka crash room, RDG – CT), 4 operačních sálů, centrální sterilizace, jednotek intenzivní péče (8 lůžek) a ARO (6 lůžek). Dále modernizace energocentra – trafostanice včetně náhradního zdroje elektrické energie – a výstavba patrového objektu pro parkování osobních automobilů. Do konce roku se počítá s dokončováním hrubé stavby a zahájením instalace rozvodů technického zařízení budovy. 

V děčínské nemocnici by výstavba měla pokračovat ještě druhou fází, při které vznikne nový Pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního propojovacího koridoru. Předmětem tohoto investičního záměru je nový objekt na místě stávajícího nevyužívaného objektu, bývalého dětského pavilonu. Stavební program nového pavilonu tvoří Gynekologicko-porodnické oddělení, konkrétně se jedná o porodnici (3 porodní pokoje, 4 lůžka 1. doby porodní, 1 operační sál - porodní, 17 standardních lůžek), gynekologie (16 standardních lůžek, 4 pooperační pokoje, zákrokový sál) a hemodialyzační středisko (14 křesel, 2 lůžka a ambulance). Zároveň je součástí investičního záměru i výstavba nadzemního propojovacího koridoru, který propojí nový pavilon Emergency a operačních sálů (I. etapa) s novým pavilonem Péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska (II. etapa), a též se stávajícím pavilonem I.V areálu Nemocnice Chomutov, o. z., bude výstavba pavilonu s cenou díla dle veřejné zakázky 833 862 444 Kč včetně DPH probíhat do poloviny prosince roku 2023. Předmětem investičního záměru je výstavba nového pavilonu s urgentním příjmem (5 ambulancí, RTG, 5 expektačních lůžek, crash room), COS (5 operačních sálů), centrální sterilizace, JIP (10 lůžek), ARO (10 lůžek) a technickým a administrativním zázemím, a to v návaznosti na stávající pavilon C. Novostavba je navržena jako samostatně stojící objekt, avšak s provozním a technickým propojením na stávající pavilon C včetně nadzemního spojovacího koridoru na stávající pavilon D. V chomutovské nemocnici se do konce roku počítá s dokončováním hrubé stavby a zahájením instalace rozvodů technického zařízení budovy.
 
Zdroj: info@kzcr.eu

V areálu ústecké Masarykovy nemocnice vzniká nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními včetně umístění kardiochirurgie.
V areálu ústecké Masarykovy nemocnice vzniká nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními včetně umístění kardiochirurgie

V areálu děčínské nemocnice se počítá s výstavbou nového Pavilonu péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního propojovacího koridoru.
V areálu děčínské nemocnice se počítá s výstavbou nového Pavilonu péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního propojovacího koridoru

 

Areál chomutovské nemocnice se rozroste o nový pavilon s urgentním příjmem
Areál chomutovské nemocnice se rozroste o nový pavilon s urgentním příjmem

 
Zodpovídá: Bc. Vít Hnízdil
Vytvořeno / změněno: 25.8.2022 / 25.8.2022 | Zveřejnit od: 25.8.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém