Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Doprava Ústeckého kraje

 

Modernizace zastávkových označníků v Ústeckém kraji

 
Modernizace zastávek
Jednotný vzhled a snadná orientace cestujících na autobusových linkách objednávaných Ústeckým krajem, případně dalších významných linkách je charakteristickým prvkem nové koncepce autobusových označníků kraje.
 

 
 

Cestující v okresech Litoměřice, Louny jistě nepřehlédnou nový tvar podkladové plochy ve kterém je umístěna dopravní značka IJ4b, která značí autobusovou zastávku. V průběhu roku 2011 začala instalace nového dopravního značení nahrazujícího pozůstatky starého, mnohdy chybného, výrazně poničeného, či duplicitního značení autobusových zastávek.

I když zákon č.111/1994 Sb. přenáší za určitých okolností povinnost zřizování označníku na dopravce není v praxi výjimkou, že zastávkové označníky zřizuje v rámci určité lokality jiný subjekt např. pověřený organizátorem dopravy či městem v případě MHD.

Autobusový označník Ústeckého kraje cestující informuje o názvu zastávky a linkách regionální dopravyTouto cestou se vydává i veřejná doprava v Ústeckém kraji, kde pro dopravní obslužnost kraje zajišťuje tuto službu několik dopravců a v rámci připravované integrace (pilotně již částečně fungující) je považován jednotný vzhled nezávislý na změnách dopravců a jiných vlivech za přínosný pro orientaci cestujícího. Neméně důležitý je argument, že dopravci se nejen v rámci časově omezených smluv postupně mění, kdežto autobusové zastávky zůstávají, ale také dohoda jednotlivých dopravců o společném využívání či údržbě zastávky tak jak vyžaduje zákon je mnohdy v případě vlastnických vztahů komplikovaná a mnohdy nemožná.

Ústecký kraj proto prostřednictvím své servisní organizace Správy údržby silnic postupně instaluje dopravní značky IJ4b. Kruhový terč dopravní značky je v tomto případě umístěn na obdélníkový podklad záměrně, neboť zastávky jsou následně doplňovány snadno viditelným názvem a čísly linek, které zde Ústecký kraj objednává, případně linek dopravní obslužnosti v závazku z jiného kraje nebo jinak významných.

Tato obnova nezahrnuje větší města, kde zastávky a označníky jsou obvykle inventářem měst a provedením odpovídají jejich jednotné koncepci (obvykle značka IJ4a případně IJ4b). Zde však může existovat také forma spolupráce, kdy naopak linková doprava využívá integrované označníky městské dopravy. Za příkladnou spolupráci lze označit například Ústí nad Labem nebo Děčín, kde sjednocený „servis“ na zastávkách městské a linkové dopravy funguje.

Součástí pasportizace zastávek je také jejich zaměření do GPSInstalace a obnova dopravního značení je jak administrativně, tak finančně náročná a proto je rozložena do etap podle předem připraveného rozpisu odboru dopravy a silničního hospodářství, který tento postup zvolil na základě zpracované pasportizace zastávek v kraji. Kromě již nevyhovujících označníků se v Ústeckém kraji nachází také větší množství již obnovených označníků z roku 2006. U těchto označníků se v rámci jejich technického stavu předpokládá modernizace v podobě doplnění informačních dodatkových tabulek. Součástí pasportizace bylo také zaměření zastávek do GPS a zanesení do mapového projektu, který v budoucnu umožní další využití pro zlepšení služeb cestujícím (v současnosti zahrnuje zastávky využívané regionální linkovou autobusovou dopravou - zde k nahlédnutí).

Modernizace a obnova označování zastávek však nezahrnuje další vybavení zastávek, konkrétně například přístřešky, odpadkové koše a podobně. To je obvykle inventář patřící obcím a městům, případně dalším subjektům, kde péčí o toto vybavení poskytují službu svým občanům případně návštěvníkům.

  • Staré poškozené označníky, čekající na modernizaci.
  • Označníky Ústeckého kraje instalované v roce 2006
  • Nové označníky Ústeckého kraje čekající na instalaci informačních nápisů
  • Nový označník Ústeckého kraje funguje také jako výrazný orientační bod.
  • Výsledkem dobré spolupráce je spokojený cestující, který najde na jednom místě spoje MHD, regionální i komerční dopravy jako např. v Ústí nad Labem
  • V okolí Děčína jsou ve větším rozsahu v minulosti instalované označníky DPmD. Na označnících přímo ve městě jsou poté integrovány jízdní řády městské i linkové dopravy.
 
Zodpovídá: Jan Maxa
Vytvořeno / změněno: 26.3.2012 / 26.3.2012

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém